Obraćanje predsjednice UO ZZZCG Hadži Vesne Vujošević

08/04/2022

Ovom prilikom želim da se kao predsjednica Upravnog odbora ZZZCG obratim crnogorskoj javnosti, a sve u cilju tačnog informisanja. Tokom postupka, odnosno konkursa za imenovanje direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, bila sam izložena raznoraznim pritiscima. Pored medijskih napada plaćenih portala, bliskih bivšem režimu, koji su bez ijednog argumenta, imali za cilj narušavanje mog kredibiliteta, pritisci su dolazili i od strane zaposlenih iz Ministarstva ekonomskog razvoja, konkretno od diretkorke Direktorata za rad i zapošljavanje. Koristim priliku da ukažem direktorki Direktorata da se bavi poslovima u granicama nadležnosti propisanih zakonom, a ne zaposlenima u ZZZCG. Njeni postupci posredni, i neposredni su poprimali obrise ličnog animoziteta prema novom menadžmentu ZZZCG i zapolsenih lica u ovoj instituciji, i narušavali ugled i kredibilitet kako ministarstva tako i Zavoda.

Upravni odbor ZZZCG je na sjednici, održanoj 07.04.2022. imenovao direktora ZZZCG po javnom konkursu objavljenog preko Uprave za kadrove. Dana 31.03.2022. u Upravi za kadrove je sproveden postupak provjere kompetencija, znanja, i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove po predmetno javnom konkursu. Nakon toga je Uprava za kadrove utvrdila, na osnovu Izvještaja o provjeri kandidata, Listu za izbor kandidata.

Upravni odbor ZZZCG je na istoj sjednici razmotrio listu za izbor i obavio razgovor sa svim kandidatima sa Liste za izbor kandidata za navedeno radno mjesto, direktora Zavoda, u skladu sa zakonom.

Nakon sagledavanja činjenica, od značaja za donošenje odluke, Upravni odbor je pristupio glasanju i odlučio da se za direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imenuje Goran Folić, dosadašnji vršilac dužnosti direktora Zavoda. Cijeneći njegovu stručnost, profesionalnost, kao i da je u dosadašnjem radu u ZZZCG pokazao sposobnost rukovođenja, što ga preporučuje za uspješno vršenje dužnosti direktora ZZZCG.

U skladu sa Zakonom sproveden je postupak javnog konkukrsa za direktora Zavoda propisima o državnim službenicima i namještenicima. Lista konkursa za direktora Zavoda dostavila se Upravnom odboru radi imenovanja. Upravni odbor je nadalje sproveo postupak u skladu sa zakonom i imenovao direktora ZZZCG.

Napominjem da je ZZZCG ozbiljna državna institucija, te da novi menadžment radi sve u skladu sa zakonom kako bi ovoj instituciji vratio i te kako poljuljani ugled. Naglašavam da bivšim satelitima, bračnog para Jelić i Sulja Mustafića ,nije i neće biti mjesto u novom menadžmentu Zavoda, jer ova institucija više neće biti rijaliti program iz kojeg će moći da se uđe i izađe kad god ko poželi.