Osjetan rast nezaposlenosti (MINA-BUSINESS)

01/12/2015

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Registrovana stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori osjetno je porasla, iako nije bilo značajnog otpuštanja radnika i prešla je 16 odsto, saopšteno je iz Zavoda za zapošljavanje (ZZZ).

Podaci ZZZ pokazuju da se stopa gotovo približila anketnoj, koja sada iznosi 17,5 odsto, pri čemu godinu na izmaku u Crnoj Gori karakteriše rast nezaposlenosti.

Na evidenciji Zavoda u utorak registrovano je 37,6 hiljada nezaposlenih, a taj broj je u porastu u odnosu na uporedni period prošle godine. Rast je izraženiji od septembra.

U Zavodu smatraju da su četiri krupna razloga dovela do rasta nezaposlenosti, odnosno primjena dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, realizacija Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, liberalnije zapošljavanje stranaca i sezonski karakter tržišta rada.

Odredba Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koja se odnosi na naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, predstavlja značajan razlog rasta nezaposlenosti. Predviđeno je da žena koja rodi troje i više djece ima pravo, ukoliko to želi, na doživotnu mjesečnu naknadu, a neophodan uslov za ostvarivanje ovog prava je da se najmanje 15 godina nalazi na evidenciji ZZZ-a.

Pomoćnik direktora Sektora za plan, analizu i statistiku u ZZZ-u, Goran Bubanja kazao je da se, ukoliko se analizira period od 1. avgusta do 16. novembra prošle godine, može zaključiti da taj Zakon utiče na rast nezaposlenosti.

“Broj nezaposlenih muškaraca u tom periodu porastao je 8,86 odsto, dok se broj žena povećao 8,43 odsto. U istom periodu ove godine broj nezaposlenih muškaraca se povećao 13,48 odsto, dok se broj žena povećao 19,58 odsto. Najveće povećanje nezaposlenosti žena je u prvom stepenu stručne spreme”, objasnio je Bubanja.

On je naveo da starosna struktura prijavljenih žena ukazuje na to da je osnovni motiv njihove prijave ostvarivanje prava na naknadu od januara naredne godine.

“Jedan broj njih radi na crno, dolaze iz zone sive ekonomije, a na evidenciji nezaposlenih su, u početku zbog zdravstevenog osiguranja, a sada su se “aktivirale” zbog nadoknade. Nakon ostvarivanja prava neke žene će se opet vratiti radu u sivoj ekonomiji”, rekao je Bubanja.

Na osnovu Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti pod nezaposlenim se smatra osoba od 15 do 67 godina života koje je crnogorski državljanin i stranac sa odobrenim stalnim boravkom, priznatim statusom izbjeglice ili odobrenom dodatnom zaštitom, koje se nalazi na evidenciji Zavoda sposobno ili djelimično sposobno za rad, koje nije zasnovalo radni odnos i koje aktivno traži zaposlenje. Da bi se osoba smatrala nezaposlenom neophodno je da aktivno traži zaposlenje.

“Takvo zakonsko rješenje podstiče prijavljivanje žena na evidenciju nezaposlenih bez obzira na to da li aktivno traže zaposlenje ili ne”, dodao je Bubanja.

Prema njegovim riječima, drugi krupan razlog koji je uticao na rast nezaposlenosti je značajno povećanje učešća visokoškolaca u ukupnoj nezaposlenosti.

“Od septembra do 24. novembra broj visokoškolaca bez radnog iskustva povećan je više od 100 odsto. U septembru, kada je objavljen poziv poslodavcima da učestvuju u program stručnog, na evidenciji se nalazio 2,69 hiljada visokoškolac, a sada ih je nešto iznad šest hiljada spremno za stručno usavršavanje”, precizirao je Bubanja.

Pored tih razloga, kretanja na tržištu rada Crne Gore su sezonskog kataktera, što znači da se broj nezaposlenih smanjuje u periodu ljetnje turističke sezone. Mada, ta praksa je izostala ovog ljeta. Nezaposlenost je rasla, a poslodavci su bili relaksiraniji pri zapošljavanju nerezidenata zbog oročene suspenzije primjene odredbi Zakona o strancima.

“Trenutni rast nezaposlenosti je uobičajena pojava u ovom periodu godine, kada osobe koje su radile na sezonskim poslovima završavaju sa radom i ponovo se prijavljuju na evidenciju”, kazao je Bubanja.

Inače, nezaposlenost počinje da opada krajem marta, početkom aprila pa sve do kraja avgusta, odnosno početka septembra, kada počinje rast nezaposlenosti.

Sa redizajniranjem sajta Zavod će se, kako je zaključio, osavremeniti prikaz statističkih podataka kroz formu sedmičnog izvještaja.