Podsticaji za preduzetništvo

Podsticaji za preduzetništvo


Podsticaji za preduzetništvo podrazumijevaju pružanje finansijske i stručne pomoći nezaposlenom licu koje osniva jedan od oblika obavljanja privredne djelatnosti, ako kao osnivač u njemu zasniva radni odnos.

Podsticaji za preduzetništvo odnose se i na pružanje finansijske i stručne pomoći poslodavcu koji otvara nova radna mjesta i zapošljava nezaposlena lica.

Nezaposleni, ukoliko imate biznis ideju, preduzetnički duh i znanje  uz našu finansijsku pomoć, možete otpočeti sopstveni biznis. Zavod će vam pored finansijske pomoći pružiti i stručnu pomoć u cilju unapređenja preduzetničkih znanja, kompetencija i nivoa poslovne uspješnosti.

Poslodavci ukoliko planirate otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje nezaposlenih lica Zavod će vam pružiti finansijku i stručnu pomoć.

Za realizaciju podsticaja za preduzetništvo Zavod raspisuje javni konkurs u sredstvima javnog informisanja i na sajtu – https://www.zzzcg.me/., sa kojeg se može preuzeti i zahtjev za dodjelu kreditnih sredstava.

Postupak izbora nezaposlenih lica i poslodavaca za dodjelu kreditnih sredstava sprovodi Zavod.

Zavod može dodijeliti podsticaje za preduzetništvo nezaposlenim licima i poslodavcima i u skladu sa Inoviranim programom kontinuiranog stimulisanja zapošljavanja I preduzetništva.