Poziv nezaposlenim licima zainteresovanim za projekat ˝Unapređenje ženskog preduzetništva i poboljšanje položaja žena na tržištu rada˝

15/01/2021

Centar za razvoj nevladinih organizacija Vas poziva da uzmete učešće u obukama koje se realizuju u okviru projekta “Unapređenje ženskog preduzetništva i poboljšanju položaja žena na tržištu rada”, koji ima za cilj da doprinese osnaživanju žena za aktivno uključivanje u preduzetničke aktivnosti, a podržan je od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Za učešće mogu da se prijave nezaposlene žene koje spadaju u kategoriju teže zapošljivih (starije od 45 godina i/ili duže vremena ne zaposlene) u skladu sa evidencijama Zavoda za zapošljavanje; žene iz ruralnih područija; žene sa iskustvom nasilja u porodici, korisnice usluga sigurnih ženskih kuća; ženske nevladine organizacija koje u okviru svojih djelatnosti obavljaju privredne aktivnosti u skladu sa principima socijalnog preduzetništva; žene koje su korisnice usluga nevladinih organizacija koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom.

U okviru projekta biće realizovane obuke koje su usmjerene na jačanje znanja i vještina potrebnih za pokretanje i razvoj preduzetničke poslovne djelatnosti. Program obuke je posebno dizajniran kako bi omogućio svim zainteresovanim polaznicama da steknu sva potrebna znanja i vještine koje su neohodne za aktivno uključivanje u preduzetničke aktivnosti i pokretanje biznisa.

Poziv za učešće na obukama možete preuzeti ovdje.

Prijavni formular za učešće u projektu možete preuzeti ovdje.