Predstavnici ZZZ na Konferenciji CPESSEC-a u Istanbulu

19/12/2016

Predstavnice crnogorskog Zavoda za zapošljavanje mr Gordana Vukčević i Zdenka Ivanović učestvovale su u radu CPESSEC Konferencije u Istanbulu. Konferencija je obuhvatala 15. Direktorsku i 14. Stručnu konferenciju. CPESSEC je udruženje javnih službi za zapošljavanje jugoistočne Evrope. Članice ove organizacije su: Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunija, Slovenija, Srbija i Turska.

Predsjedavanje organizacijom je uređeno na principu rotacije i traje godinu dana. U zemlji koja predsjedava organizuje se najmanje jedna konferencija CPESSEC-a.

Turska, kao predsjedavajuća zemlja u 2016. godini, organizovala je 6. i 7. decembra konferenciju u Istanbulu.

Tema Direktorske konferencije je bila: “Razvoj organizacionih struktura javnih službi za zapošljavanje”. Svaka od zemalja članica je održala prezentaciju o organizaciji i funkcionisanju svoje službe za zapošljavanje.

Tema Stručne konferencije  je bila:  “Pružanje prilagođenih usluga za ciljne grupe”. Takođe je svaka od zemalja članica održala prezentaciju o mjerama i aktivnostima koje su usmjerene ka pojedinačnim ciljnim grupama nezaposlenih, a imaju za cilj zapošljavanje i podizanje nivoa zapošljivosti.

Cilj Konferencije je diskusija o zajedničkim problemima tržišta rada koja su obilježena zajedničkim  geografskim, kulturnim,  ekonomskim   i   političkim  faktorima,  kao i o rješenjima za usluge koje javne službe za zapošljavanje mogu da pruže da bi se rješavali ovi problemi.

Ovim putem se pružaju mogućnosti da se razmijene iskustva vezano za rad, tržišta rada i usluge javnih službi za zapošljavanje, evaluaciju dobre prakse, da se razgovara o mogućoj saradnji i razvoju koncepta istraživanja i razvoja u cilju razvoja i implementacije politika.

CPESSEC  takođe  predstavlja primjerenu platformu za podršku solidarnim, dinamičnim i pozitivnim promjenama u okviru novog svijeta rada.

Konferenciji su prisustvovali: predstavnici javnih službi za zapošljavanje, predstavnici ministarstava, Međunarodne organizacije rada, UNHCR-a,   UNDP-a,  WAPES-a, Univerziteta.

Donešeni su zaključci  i smjernice  za dalji rad, a  sve u cilju poboljšanja kvaliteta, obuhvatnosti i vrste usluga javnih službi za zapošljavanje.