Prilika za nezaposlene da dobiju bespovratna sredstva od tri do 7,5 hiljada eura