Priliku da pokrene svoj biznis dobilo 468 nezaposlenih

01/02/2023

Pobjeda, 01.02.2023. godine

PODGORICA Kroz Program grantova za samozapošljavanje, vrijedan 3,5 miliona eura, koji je Zavod za zapošljavanje (ZZZCG) realizovao uz podršku Evropske unije, 468 nezaposlenih dobilo je priliku da pokrene sopstveni biznis i riješi egzistencijalno pitanje. Program je realizovan u tri jednogodišnja ciklusa. Direktna podrška je dio od 18 miliona eura vrijednog Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku.

Vršilac dužnosti direktora ZZZCG Gzim Hajdinaga je na završnoj konferenciji trogodišnjeg projekta, koji se finansira iz pretpristupnih fondova, kazao daje to primjer predanog rada i rezultat intenzivne saradnje Crne Gore i EU, posredstvom Delegacije EU.

-Zavod je uspio da dodijeli sredstvagranta za čak 468 nezaposlenih, koji su dobili priliku da se ostvare kao preduzetnici ili društva sa ograničenom odgovornošću i sebi obezbijede održivu egzistenciju kazao je Hajdinaga na konferenciji za novinare.

On je objasnio daje naglasak stavljen na mlade, žene i dugotrajno nezaposlene osobe.

-Na ovaj način doprinijelo se smanjivanju sive ekonomije i siromaštva, kao i povećanju zaposlenosti. Podstaklo se preduzetništvo i stvorili preduslovi za otvaranje novih radnih mjesta saopštio je Haj dinaga i napomenuo da više od 95 odsto korisnika granta uspješno nastavlja s poslovanjem.

On je rekao da su na taj način sproveli efikasan pilot projekat, koji je rezultirao odlukom da preraste u redovnu mjeru aktivne politike zapošljavanja.

-Realizacijom ovog, značajno su se poboljšali kapaciteti Zavoda u realizaciji sličnih projekata. Cjelokupna ekonomska aktivnost u državi umnogome će zavisiti od efikasno istrošenih evropskih sredstava. Zato ćemo nastaviti da sarađujemo sa svim relevantnim akterima i organizacijama i dajemo puni doprinos rješavanju pitanja nezaposlenosti u Crnoj Gori poručio je Hajdinaga. Predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori Isakson Liselot kazala je daje ovim programom EU još jednom pokazala da podržava crnogorske građane u ovim teškim vremenima.

-Drago nam je što smo bili u mogućnosti da pomognemo Zavodu daobezbijedi efektivan odgovor na ekonomske izazove, koji su uzrokovani zdravstvenom i ekonomskom krizom u proteklih nekoliko godina. Zadovoljni smo što smo uspjeli da obuhvatimo oko 460 nezaposlenih, razvijemo njihove kreativne ideje i transformišemo ih u proizvode i servise koji su funkcionalni. Projekat nije doprinio samo krajnjim korisnicima, već je osnažio kapacitete Zavoda da uspostavi mehanizme za praćenje i evaluaciju ove vrste grantova smatra Liselot.

Ministar rada i socij alnog staranja Admir Adrović kazao je daje zadovoljan realizacijom projekta. On je ocijenio daje program doprinio jačanju međusektorske saradnje i kapaciteta institucija za kreiranje i sprovođenje politika, približavajući se standardima EU.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.