Profesionalna orijentacija

Šta je profesionalna orijentacija?

Profesionalna orijentacija je vrlo značajan proces, prije svega za pojedinca koji bira zanimanje, jer pravilan izbor zanimanja u velikoj mjeri određuje njegov budući kvalitet života i nivo zadovoljstva.

Na koji način pristupiti planiranju profesionalnog puta, pitanje je na kojem se već decenijama zasniva jedna od važnijih funkcija Zavoda za zapošljavanje – profesionalna orijentacija.

Postoji mnogo definicija profesionalne orijentacije, od kojih se najsveobuhvatnijom čini sljedeća:


„Profesionalna orijentacija je proces pomoći ličnosti da razvije i prihvati integrativnu i adekvatnu sliku o sebi i svojoj ulozi u svijetu rada, da ispita ovaj koncept u odnosu na realnost, da ga poveže sa realnošću, ostvarujući zadovoljstvo samim sobom i dajući svoj doprinos društvu“. (Super, 1957).

Ova definicija obuhvata dva važna aspekta izbora profesije: doprinos društvu i lični osjećaj zadovoljstva i ispunjenosti.

Nazivom profesionalna orijentacija imenuje se i niz aktivnosti čiji je cilj pomoć prilikom odlučivanja o kreiranju profesionalnog puta, tj. pomoć mladima i odraslima kod odlučivanja o izboru daljeg obrazovanja, profesije, zaposlenja i drugim pitanjima vezanim za karijeru.

Neka istraživanja pokazuju da ljudi kao najvažnije događaje u svojim životima označavaju događaje vezane za izbor zanimanja, za zaposlenost i nezaposlenost, a zatim za porodicu i neke druge događaje.

Izabrano zanimanje postaje sastavni dio čovjekovog života, dio njegovog životnog prostora.

U radu provedemo 8 sati, 5-6 dana u nedjelji i oko 40 najaktivnijih godina svog života. Odabir pravca u kojem će se razvijati karijera spada u neke od najvažnijih životnih odluka svakog čovjeka.

Ukoliko ljudi žele da zaista upravljaju svojom karijerom, potrebno je da znaju da procijene svoj sistem vrijednosti, interesovanja i sposobnost, ali i da raspolažu potrebnim informacijama o tržištu rada, razvojnim planovima sredine u kojoj žive, upisnoj politici i sl.

Pogrešan izbor zanimanja za poslijedicu ima povećan rizik od povreda na radu, nižu produktivnost i dodatne troškove za prekvalifikaciju, stručno osposobljavanje i obuku na drugom radnom mjestu.

Ako je zanimanje pravilno izabrano, uz uvažavanje ličnih osobina, sposobnosti, interesovanja i vrijednosti, kao i mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja, vaš život, bar što se tiče ovog pitanja, teći će mirnije i sa manje problema.

Konačni cilj profesionalne orijentacije jeste u profesionalnom smislu uspješan i zadovoljan pojedinac i društvo.

Prvo što treba učiniti u takvom pristupu jeste podizanje svijesti o tome da ne postoji idealna odluka i da odluke koje donosimo ne mogu biti savršene, već samo manje ili više dobre i korisne za nas.

Isto tako, potrebno je razumjeti da je razvoj karijere proces, a ne jedna odluka od presudnog značaja. Što prije ljudi shvate da je prošlo vrijeme “stalnih” i sigurnih poslova odabranih jednom za cijeli život, lakše će im biti da se prilagode brzim i čestim promjenama koje savremeno društvo nameće.

Novija saznanja u oblasti rada i obrazovanja i trendovi globalizacije, koji podrazumijevaju sveživotno učenje i sveživotni razvoj karijere, ukazuju da je profesionalna orijentacija podržavanje pojedinca u:


– prikupljanju informacija o svijetu rada;
– usvajanju vještina koje su neophodne za donošenje zrelih i racionalnih odluka o nastavku školovanja ili razvoju karijere.

Osnivanje centara za profesionalno informisanje i savjetovanje (CIPS) pri Zavodu za zapošljavanje je korak dalje ka uključivanju u regionalne projekte i približavanju evropskim standardima.

Osnovna namjena takvih centara je pripremanje informacija koje mogu biti korisne prilikom planiranja karijere. CIPS pruža i usluge savjetodavnog karaktera i u saradnji sa školama, izvodi radionice za učenike i roditelje.

CIPS je mjesto gdje korisnici mogu besplatno dobiti informacije koje mogu biti korisne prilikom planiranja karijere.

Savjetnici u CIPSu pomažu korisnicima usluga prilikom donošenja karijernih odluka. .

Za sada je građanima na usluzi osam CIPS-ova, u Podgorici, Bijelom Polju, Pljevljima, Beranama, Mojkovcu, Nikšiću, Herceg Novom i Baru.

Šta Ja mogu da uradim?

Odgovornost donošenja odluke je na pojedincu, koji se obrati za ovakav vid pomoći. Stručni saradnici za profesionalnu orijentaciju tokom savjetodavnog intervjua upućuju na načine donošenja odluka o profesionalnom razvoju, sa ciljem osposobljavanja pojedinca za samostalno odlučivanje tokom planiranja razvoja karijere.

Kako donijeti ispravnu odluku o izboru zanimanja?
Proces donošenja odluke o izboru zanimanja je dugotrajan i sastoji iz­ dvije faze:

  • Faza profesionalnog savjetovanja, i
  • Faza profesionalnog informisanja