Radni angažman za 3.258 visokoškolaca

28/01/2021

Pobjeda, 28.01.2021 godine

PODGORICA – U Crnoj Gori se već devetu godinu zaredom sprovodi Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. U program, koji je počeo 15. januara, uključeno je 3.258 lica sa diplomom fakulteta. Oni su, kroz dva kruga povezivanja, na osnovu prosječne ocjene u toku studiranja i izabranih preferenci dobili poslodavce.

ZNANJA I VJEŠTINE

Osnovni cilj pokretanja Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, i ove godine, je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada. Na taj način se mladima sa visokim obrazovanjem, i bez radnog iskustva, pruža podrška da, kroz devetomjesečni proces osposobljavanja, steknu znanja, vještine i kompetencije za samostalno obavljanje posla, a povezivanjem sa poslodavcima da mogu lakše doći do zaposlenja istakao je pomoćnik direktora u Sektoru za mjere aktivne politike zapošljavanja mr Dragan Marović.

On je objasnio da mladi ljudi u Crnoj Gori izlaze iz formalnog obrazovnog sistema sa veoma dobrim, sveobuhvatnim teorijskim znanjima ali im, kako kaže, često nedostaju praktična, upotrebljiva znanja i vještine.Upravo zbog toga se naš obrazovni sistem mijenja. U stručnim školama povećava se obim praktične nastave, uvedeno je dualno obrazovanje, dok se na fakultetima uvodi praktična nastava koja se ocjenjuje, odnosno praktični rad se tokom studiranja kreditno vrednuje. Reformisani sistem obrazovanja će omogućiti mladim ljudima mnogo brže i lakše zapošljavanje istakao je on i podsjetio da Zavod, pored tog programa, realizuje brojne druge programe aktivne politike zapošljavanja koji nezaposlenim licima daju mogućnost da, u realnom radnom okruženju, steknu praktična znanja i povećaju zaposlenost.

INTERESOVANJE UPRKOS KORONI

Devetomjesečno stručno osposobljavanje podrška je obrazovanju mladih i podsticaj da dokazivanjem u radnom okruženju lakše dođu do zaposlenja. Na ovaj način se istovremeno poslodavci motivišu na otvaranje novih radnih mjesta jer im program omogućava da prepoznaju potrebe za određenim kadrom i radno ga angažuju po isteku stručnog osposobljavanja naveo je Marović i dodao da su posloslodavci ove godine iskazali potrebu za 11.330 slobodnih mjesta za stručno osposobljavanje.

Od tog broja javni sektor je oglasio 3.868 slobodnih mjesta, a privatni 7.462 slobodna mjesta. Ukupan broj visokoškolaca koji će uzeti učešće u uprogramu 2021. godine, u privatnom sektoru je 1.893, a u javnom 1.365 visokoškolaca. Sudeći po brojkama moglo bi se zaključiti da epidemija novog virusa kovid-19 nije obeshrabrila ni poslodavce, koji su ove godine oglasili najviše upražnjenih mjesta do sada, niti buduće korisnike. Najveće interesovanje poslodavci su iskazali zaoblast ekonomije, građevine, prava, turizma, arhitekture, internet tehnologija, jezika i turizma. Godišnje se u osposobljavanje u prosjeku uključi između 3.000 i 3.500 diplomaca precizirao je pomoćnik direktora u Sektoru za mjere aktivne politike zapošljavanja u ZZZ. Podsjetimo, pravo na stručno osposobljavanje imaju osobe sa stečenim visokim obrazovanjem, bez radnogiskustvasa visokim obrazovanjem, i koje su na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje. Stručno osposobljavanje svršenih studenata traje devet mjeseci tokom kojih oni obavljaju praksu kod poslodavaca a priznaje im se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci. Svaki korisnik ima pravo na mjesečnu naknadu u visini polovine prošlogodišnje prosječne plate u Crnoj Gori. Po završetku programa korisnici imaju mogućnost polaganja odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Kroz Program stručnog osposobljavanja lica sa visokim obrazovanjem, kroz osam prethodnih ciklusa, prošlo je preko 25.000 visokoškolaca. Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Poreskom upravom, a koja se odnosi na prethodne godine realizacije Programa, oko 50 odsto korisnika poslije završenog Programa stručnog osposobljavanja je nastavilo radni angažman, što nesumljivo doprinosi smanjenu nezaposlenosti mladih. Inače, prema posljednjim podacima Zavoda za zapošljavanje, na evidenciji nezaposlenih se nalazi 7.107 ili 15,45 odsto lica sa visokim obrazovanjem, od kojih su 4.797 specijalisti, masteri i magistri i 20 doktora nauka. U ukupnom broju nezaposlenih, visokoškolci učestvuju sa 15,45 odsto, što je nešto više u odnosu na isti period prošle godine, kada je učešće visokoškolaca iznosilo 13,96 odsto. Nominalno je došlo do povećanja broja visokoškolaca za 2.150 ili 43,37 odsto. Poređenja radi u uporednom periodu prošle godine je bilo 35.496 nezaposlenih lica, od čega je bilo 4.957 visokoškolaca.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.