Rezultati zavodove Ankete poslodavaca 2015/16.

15/12/2016

Dnevne novine, četvrtak 15.12.2016. godine

NAJTRAŽENIJI TRGOVCI, UGOSTITELJI I GRAĐEVINCI

Poslodavci mahom traže radnike sa srednjom stručnom spremom. Najbrojnije radne pozicije kod malih i mikro preduzeća.

Najviše radnika prošle godine zapošljavano je u trgovini, djelatnosti pružanja usluga smještaja i ishrane i građevinarstvu pokazala je Anketa poslodavaca 2015/16.

■       UZORAK

Zavod za zapošljavanje Anketu je uradio na uzorku od 769 poslodavaca, sa 26.576 zaposlenih iz svih opština u Crnoj Gori i svih djelatnosti.

Anketirani poslodavci lani su, na kraći ili duži rok, zapošljavali 5.537 lica, što čini 20,8 odsto od ukupnog broja zaposlenih kod tih poslodavaca.

Više od polovine ukupno zaposlenih (51,6 %) angažovano je u ugostiteljstvu, trgovini i građevinarstvu. Poslodavci su najviše tražili radnike sa srednjom stručnom spremom (63,7 odsto). Najbrojnija zapošljavanja su kod malih (30,2 %) i mikro preduzeća (16,4%), pa tek kod velikih firmi (14,16%).

Kao glavno ograničenje za razvoj biznisa poslodavci su naveli teškoće u obezbjeđivanju finansijskih sredstava i visoke kamatne stope na kredite, zatim teškoće u iznalaženju tržišta i obezbjeđivanju adekvatne radne snage. Ograničena su i sredstva Zavoda za samozapošljavanje, a nije adekvatna ni podrška start-up biznisu.

Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca njih 397 ili 51,6 odsto je u 2015. prijavilo 4.363 slobodna radna mjesta, a od toga je svega devet odsto ostalo nepopunjeno. Kako je i očekivano najviše radnih pozicija ponudili su poslodavci iz ugostiteljstva, trgovine i građevinarstva.

■       NEDOSTAJU VJEŠTINE

Najveći broj nepopunjenih radnih mjesta bio je u stručnoj, naučnoj i tehničkoj djelatnosti, prerađivačkoj industriji i građevinarstvu. Poslodavci kao najvažniji razlog ističu da su kandidatima nedostajale potrebne vještine, radno iskustvo.

Poslodavci na različite načine popunjavaju slobodna radna mjesta, najčešće posredstvom Zavoda za zapošljavanje, putem preporuka i poznanstva, a u manjoj mjeri posredstvom agencija za zapošljavanje.

Glavni nedostatak kod zaposlenih poslodavci ističu radnu etiku (odnos prema poslu, motivisanost, odgovornost, pouzdanost) nedostatak naprednih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta, poznavanje engleskog jezika i osposobljenost za nezavisan i samostalan rad. I kod mladih poslodavci kao najčešće ističu nedostatak znanja i vještina, s tim što je nešto naglašeniji nedostatak radne etike i sposobnosti za samostalan rad.

Oko 60 odsto anketiranih poslodavaca smatra da nedostatak određenih znanja i vještina predstavlja značajnu prepreku za uspješno poslovanje i rast preduzeća.

***

Za deset godina obučeno 26.000 nezaposlenih

Programima obrazovanja i osposobljavanja, koje je realizovao Zavod u proteklih desetak godina obuhvaćeno je oko 26.000 nezaposlenih. Međutim, znatno smanjenje budžeta, ograničilo je mogućnost realizacije ovih programa, tako da je u 2010. godini programima obuhvaćeno 3.931 lice, da bi to u 2015. godini bilo na nivou od 1.688 lica iako je u 2008. godini tim programima, na godišnjem nivuo, bilo obuhvaćeno oko 5.000 lica.

***

Osposobljavanje za metalopreradu, zanatstvo, poljoprivredu…

Prisutni deficit i suficit u ponudi i tražnji radne snage, posebno izraženi kod pojedinih zanimanja, nameću potrebu realizacije niza programa u cilju usklađivanja tih odnosa. Treba istaći važnost programa obrazovanja i osposobljavanja (dokvalifikacija, prekvalifikacija ili specijalizacija) iz metaloprerade, zanatstva, poljoprivrede, informatike, stranih jezika, ugostiteljsko-turističke i pomorske struke, koji se realizuju saglasno aktuelnim odnosima između ponude i tražnje, potrebama-zahtjevima poslodavaca ili pokazanom interesovanju nezaposlenih lica. Poslodavci sve više, uz osnovno zanimanje, stečeno redovnim obrazovanjem, traže dodatna znanja i vještine.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.