Stopa registrovane nezaposlenosti 17,7 odsto

28/01/2021

Pobjeda, 28. januar 2021. godine

NIKŠIĆ: Krajem prošle godine na evidenciji Biroa rada Nikšić registrovano je 4-564 nezaposlena dok je stopanezaposlenosti na području opštine iznosila 17,7 odsto.

-Brojke pokazuju da je 1.050 nezaposlenih lica na evidenciji bilo manje u decembru 2019. godine kada se na evidenciji nikšićkog biroa rada nalazilo 3.514 lica. U 2020. godini oglašeno je 914 slobodnih radnih mjesta, a zaposleno 356 lica saopštila je načelnica Područne jedinice Nikšić u Zavodu za zapošljavanje, za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine Rajka Radonjić pojašnjavajući da je na stanje uticala pandemija virusa korona koja je imala značajne negativne efekte na ukupnu ekonomiju i tržište rada.

-Najveći priliv novoprijavljenih lica imali smo u aprilu, iz razloga najavljene novčane pomoći od Vlade Crne Gore za nezaposlena lica. Od septembra je bio veći priliv visokoškolaca iz razloga apliciranja za Program stručnog osposobljavanja pojasnila je Radonjić.

-Podaci Biroa rada Nikšić pokazuju da je od ukupnog broja nezaposlenih najviše žena. Njih je na evidenciji krajem decembra prošle godine bilo 2.846.

-Kada je u pitanju starosna struktura 1.139 nezaposlenih lica ima od 40 do 50 godina, 1.136 od 30 do 40, a 679 od 25 do 30 godina. Do 18 godina starosti na evidenciji nikšićkog Biroa rada je troje, 628 ih je od 18 do 25 godina, a preko 50 godina starosti evidentirano je 979 lica. Na području Nikšića do posla teško dolaze i obrazovani pa ih je na evidenciji za nezaposlene od petog do osmog stepena stručne spreme ukupno 1.456. Sa četvrtim stepenom stručne spreme posao nema 1.460 Nikšićana, a od prvog do trećeg stepena nezaposlenih je 1.629 -saopštila je ona i dodala daje na evidenciji 38 nezaposlenih Roma i Egipćana starosti od 18 pa preko 50 godina, a od njih je 36 sa prvim stepenom stručne spreme a po jedno lice sa trećim i četvrtim stepenom.

Zavod će i ove godine nastaviti realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja kao što su javni radovi, sezonsko zapošljavanje, obuke, prekvalifikacija, kao i kredita za samozapošljavanje.

-Ukupna bespovratna sredstva iz fondova EU, kroz tri jednogodišnja ciklusa, biće dodijeljena za minimum 400 korisnika. Treći javni poziv biće objavljen u martu. Pravo da se prijavi imaće svako nezaposleno lica koje je na evidenciji ZZZ, najmanje četiri mjeseca, na dan objave trećeg poziva. U 2020. je izostalo sezonsko zapošljavanje, pa ćemo se u ovoj, ako situacija sa pandemijom bude povoljna, više posvetiti sezonskom zapošljavanju. Naravno, uspjeh našegradaumnogome zavisi od saradnje sa poslodavcima tako da ćemo unaprijediti rad sa njima kako bi u nama imali pouzdanog partnera u obezbjeđivanju kvalitetnih kadrova naglasila je Radonjić.

Na području plužinske i šavničke opštine na evidenciji biroa rada u prošloj godini bilo je ukupno 328 nezaposlenih lica. Od tog broj u Plužinama ih je 245, a u Šavniku 83. U Plužinama od okupnog broja nezaposlenih 120 je žena, a čak 75 nezaposlenih lica ima preko 50 godina. Bez posla u Plužinama je 200 lica sa stručnom spremom od prvog do četvrtog stepena, a 45 nezaposlenih Pivljana ima stručnu spremu od petog do osmog stepena. Među nezaposlenim u Šavniku 40 je žena, a što se tiče starosne strukture 43 evidentirana imaju od 18 do 40 godina. Najviše nezaposlenih u toj opštini, odnosno 29 ima četvrti stepen stručne spreme, dok je 19 evidentiranih sa sedmim stepenom.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.