Tvrde da je nesavjesno poslovanje Jelića koštalo Zavod preko šest miliona

03/11/2021

Pobjeda, 03.11.2021. godine

PODGORICA – Zaposleni u Zavodu za zapošljavanje su od 2008. do 2017. godine pokrenuli preko tri hiljade radnih sporova protiv te institucije. Tako je Zavod morao da plati više od šest miliona eura za troškove postupaka, jer su ih zaposleni dobijali zbog nesavjesnog poslovanja tadašnjeg rukovodstva Zorana i Vukice Jelić.

Vršilac dužnosti direktora Zavoda Goran Folić i predsjednica Upravnog odbora Zavoda Hadži Vesna Vujošević optužili su, u zvaničnom saopštenju, prethodne rukovodioce, bračni par Jelić, da su zloupotrebom službenog položaj a kršili zakon, kolektivni ugovor i Statut Zavoda za zapošljavanje.

Vujošević je kazala da se nesavjestan rad prethodnih direktora, između ostalog, ogledao u tome što su formirali brojne komisije bez ikakve potrebe, jer su se poslovi koj i su bili predmet rada komisija obavljali u okviru redovnog radnog vremena i aktivnosti.

-Samim tim, nije bilo potrebe za dodatnim plaćanjem. U tom periodu na čelu Zavoda bio je Zoran Jelić, koji je današnji senator Državne revizorske institucije. Da apsurd bude veći, brojna utuženja nijesu pokrenuli samo zaposleni čija su prava bila uskraćena, već su se u svojstvu tužilaca našli i bračni par Zoran i Vukica Jelić koji, takođe, za rad u “nepostojećim komisijama primili su naknadu od preko 13.000 eura rekla je Vujošević.

Folić je naveo da od ukupnog troška za radne sporove, koji iznosi 6,22 miliona eura, troškovi parničnog i izvršnog postupka iznose 1,87 miliona, a glavno potraživanje sa kamatom 4,35 miliona eura.

-Ukoliko ukupni trošak podijelimo sa prosječnom platom u državi od 460 eura dobij a se 13,53 hiljade prosječnih plata, a to znači daje svaki zaposleni u Zavodu mogao da dobije 43 prosječne plate dodao je Folić. On je precizirao da su u periodu od 2008. do ove godine, zaposleni u Zavodu za zapošljavanje, prema podacima Odsjeka za pravne poslove, pokrenuli preko 3,35 hiljada radnih sporova pred nadležnim sudovima i Agencijom za mirno rješavanje individualnih radnih sporova.

-Pravni osnovi skoro svih tih sporova su uglavnom iz primjene Kolektivnog ugovora, koji je prestao da važi 1. avgusta 2013. godine, Statuta Zavoda za zapošljavanje i pojedinačnih odluka koje su donijele starješine organa u periodu od 2008. do 2016. godine saopštio je Folić.

On je precizirao da su zaposleni pokretali postupke radi naknade štete zbog neisplaćene jubilarne nagrade, smrti člana porodice, bolesti ili liječenja zaposlenog ili člana uže porodice, neisplaćenih troškova prevoza naknadu štete zbog neisplaćene otpremnine, naknadu materijalne i nematerijalne štete, povraćaj a sredstava po osnovu obaveznog osiguranja, manje isplaćene zarade za različite periode, kao i manje isplaćenog toplog obroka i regresa.

On je kazao da su ukupni troškovi za sporove nastale od2008. do 2010. godine, pet hiljada eura, a naredne 2011. godine ti troškovi su bili preko 203.000 eura. U 2012. godini je za postupke isplaćivano preko 84.000 eura, u 2013. godini 478,79 hiljada eura, u 2014. godini 1,1 milion eura, a u 2015. godini 648,79 hiljada eura.

Troškovi za 362 postupka koji su zaposleni pokrenuli 2016. godine iznosili su 1,78 miliona eura neto, a ukupni bruto troškovikoje je Zavod imao po ovom osnovu iznose 2,92 miliona eura, dok su troškovi postupka iznosili 16,19 hiljada eura. -Dakle, ukupni troškovi za postupke koji su pokrenuti 2016. godine iznosili su 2,93 miliona eura saopštio je Folić.

Od 450 postupaka, koji su pokrenuti krajem 2017. godine i kasnije, a koji se odnose na naknadu štete za rad u komisijama i drugim radnim tijelima, do danas je okončano 372 postupka na način što je sud usvojio tužbeni zahtjev zaposlenih ili je zaključeno poravnanje pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, na osnovu pravosnažnih presuda. -Ukupni troškovi za postupke koji su pokrenuti i okončani od 2017. godine do danas iznosili su 772,34 hiljade eura naveo je Folić.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.