Upravni odbor Zavoda je donio Odluku o dodjeli grantova po javnom pozivu od 03.11.2015.godine

17/12/2015

Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava za finansiranje projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike i zapošljavanja lica sa invaliditetom možete vidjeti ovdje