Za dobre projekte povoljni krediti

28/09/2017
Za dobre projekte-1-s

Pobjeda, 28.09.2017. godine


BIJELO POLJE Edukativni seminar pod nazivom “Šansa za posao okupio je juče nezaposlene sa evidencije Biroa rada kao i mlade preduzetnike koji žele da pokrenu sopstveni biznis. Predstavljenaje finansijska podrška Investiciono-razvojnog fonda (IRF), u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i opštinom Bijelo Polje.

Kako je kazao predsjednik Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević, finansijska podrška namijenjena je nezaposlenima – ženama u biznisu, tehnološkim viškovima kao i visokoškolcima koji se nalaze na evidenciji zavoda, te da će se na taj način doprinijeti razvoju preduzetništva kao instrumenta otvaranja novih radnih mjesta.
Naša ideja je da ove dvije institucije zajedno integrišu svoje kapacitete da, pored finansijske, obezbijedimo i nefinansijsku podršku koja se prije svega sastoji od obezbjeđivanja stanja za započinjanje kazao je Vukčević.
Kako je naveo Vukčević, u IRF ove godine posebnu pažnju posvećuju sjeveru i Bijelom Polju.
– Od nastanka IRF je do sada plasirao oko 56.000.000 eura, a samo u 2017. plasirano je 12.000.000 eura, a tako će biti i u narednom periodu kada ćemo podržati sjever u dijelu obezbjeđivanja svih potrebnih sredstava, posebno kad su u pitanju nezaposlene osobe istakao je Vukčević.
On dodaje da su za te tri grupe namijenjeni beskamatni krediti do 50.000 eura sa rokom povraćaja do 12 godina i grejs periodom do četiri godine.
– Radi se o izvanrednim uslovima i dobroj šansi za one koji imaju biznis ideje dodao je direktor IRF.
Bijelo Polje ima dugoročan problem nezaposlenosti
Direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustafić kaže da je na evidenciji Biroa rada 4.435 nezaposlenih, te smatra da kroz Vladinu politiku podrške sjeveru Bijelo Polje mora biti u fokusu pažnje i IRF i ZZZ i svih drugih institucija.
Bijelo Polje ima dugoročan problem nezaposlenosti, jer je 4.435 osoba na evidenciji biroa rada ili više od 30 procenata, što govori o velikom problemu. Sve institucije moraju naći načina da se ljudima omogući da dobiju povoljne kreditne linije i makar dio njih obezbijedi sebi egzistenciju kazao je Mustafić i dodao da ZZZ ima i sopstvenu kreditnu liniju koja je ograničena i koja nudi kredite od 5.000 do 15.000 eura.


Članak možete preuzeti ovdje.