Za zapošljavanje 420 osoba sa invaliditetom 2,4 miliona eura