Zavod za zapošljavanje realizuje javni rad – program socijalne zaštite lica sa invaliditetom

16/10/2015

Prepoznajući značaj pružanja jednakih mogućnosti licima sa invaliditetom, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, počev od 2009. godine, kroz program javnog rada,  pruža tehničku podršku i pomoć ovim licima kako u obrazovnom procesu, tako i u obavljanju osnovnih životnih funkcija. Za proteklih šest godina Zavod je opredijelio 3,6 miliona eura, čime je obezbijedio usluge za 1.704 lica sa invaliditetom. Ovaj program, od javnog  interesa, realizuje se u saradnji sa partnerima: vaspitno – obrazovnim ustanovama, dnevnim centrima i civilnim sektorom.

U ovoj godini obezbijeđena je socijalna podrška za 414 lica sa invaliditetom, zapošljavanjem nezaposlenih iz evidencije Zavoda na poslovima asistenta. Angažovanjem 207 asistenata u nastavi pružena je pomoć i podrška, za isti broj lica sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno – obrazovnim ustanovama. Takođe, zapošljavanjem još 207 personalnih asistenata omogućena je i  pomoć osobama sa smetnjama u razvoju u kući, centru ili udruženju. Za ove namjene Zavod je ove godine opredijelio oko 800.000 eura, što je skoro trećina godišnjeg budžeta za sve mjere aktivne politike zapošljavanja.

Strategijom inkluzivnog obrazovanja, kao i Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti  kao jedna od usluga socijalne i dječije zaštite definisana je personalna asistencija i asistencija u nastavi.
Asistent u nastavi je važna karika inkluzije. Asistenti u nastavi daju doprinos unapređenju kvaliteta inkluzivnog obrazovanja i omogućavaju da škola obezbijedi dobru edukaciju svim učesnicima, nezavisno od njihovih različitih mogućnosti. Asistentova uloga je da pruži tehničku pomoć djetetu sa posebnim obrazovnim potrebama, nastavniku i čitavom razredu, zavisno od potrebe u datom trenutku.

Personalna asistencija je socijalni servis. Personalnom asistencijom, kao programom socijalne podrške, pruža se podrška i pomoć u osposobljavanju za aktivnosti svakodnevnog života u kući i u specijalizovanim ustanovama djeci i omladini sa smetnjama u razvoju, socijalno isključenoj djeci, kao i njihovim porodicama.

Velika  potreba za ovom vrstom pomoći, u cilju ublažavanja problema socijalne izolacije djece i omladine sa smetnjama u razvoju, dovela je prije nekoliko godina do ozbiljnijeg uključivanja Zavoda u rješavanje ovog problema, kroz projekat javnih radova usmjeren na angažovanje značajnog broja lica sa evidencije nezaposlenih kao personalnih ili asistenata u nastavi.

Pravovremena uključenost djece sa teškoćama u razvoju u obrazovni sistem, još od vrtića ima višestruke koristi, kako za samu djecu i njihovu socijalizaciju, tako i za  roditelje, koji u vremenu dok  djeca pohađaju  školu ili vrtić, mogu da rade, kako bi obezbijedili egzistenciju.
Sa druge strane, priliku da rade dobijaju nezaposleni prosvjetne struke: vaspitači, učitelji razredne nastave.

Oblast socijalne i dječije zaštite nacionalna služba zapošljavanja prepoznala je kao prostor za otvaranje novih radnih mjesta.

Inače, ovo je drugi program Zavoda koji je prerastao u državni javni rad, nakon projekta “Njega starih lica”. Uz to, Zavod je “proizveo” novo zanimanje-gerontodomaćica, koje naš obrazovni sistem ne produkuje.

Sada je na potezu resor Ministarstva prosvjete da standardizuje, sistematizuje i normativno uobliči zanimanja personalni i asistent u nastavi. Oni mogu zauzeti značajno mjesto u budućem multidisciplinarnom centru za rehabilitaciju (rehab centru) u Podgorici, koji će uskoro biti osnovan, a počeće sa radom do kraja godine.

Osnivanje centra predstavlja realizaciju strateškog plana djelovanja socijalnih partnera u Crnoj Gori radi obezbjeđivanja na jednom mjestu zdravstvenih, socijalnih, obrazovnih, radno-terapeutskih usluga, usluga profesionalne rehabilitacije počev od predškolskog uzrasta (bez obzira na vrijeme i okolnosti nastanka oštećenja) u skladu sa njihovim realnim potrebama i po međunarodnim standardima.

Savremeni objekat, na oko 2.000 metara kvadratnih, pripodobljen osobama sa invaliditetom, građevinski je završen. Ovih dana očekuje se upotrebna dozvola. Za njegovu gradnju Zavod je usmjerio oko 1,5 miliona eura. Preostalo je opremanje prostorija, staklenika, kuhinje za obuku za ugostiteljska zanimanja.

Na tržištu rada Crne Gore nalazi se sve više lica sa invaliditetom, sa preprekama koje ih ograničavaju da se ravnopravno uključuju u rad sa ostalim licima i da budu konkurentni na tržištu rada. Prisutnost prepreka, bez obzira na njihovu vrstu i težinu zahtijeva poseban tretman-rehabilitaciju. Pored ovih lica, neophodno je djeci i omladini, u cilju prevencije problema budućeg zapošljavanja, kroz realizaciju postojećih i novih programskih sadržaja, omogućiti da od najranijeg uzrasta ostvaruju punije učešće u životnim aktivnostima, bolje rezultate u školi, osjećaj uspješnosti u društvu vršnjaka i razvijati očuvane sposobnosti, kao i unapređivati radni potencijal.