Završen poziv za podnošenje predloga projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom

15/12/2016

U srijedu, 14. decembra u 15 časova, zatvoren je javni poziv za podnošenje predloga projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom. Poziv je bio upućen fizičkim i pravnim licima da podnesu projektne ideje koje će omogućiti zapošljavanje lica sa invaliditetom, povećanje konkurentnosti kroz sticanje stručnih kvalifikacija i vještina, kao i stimulisanje poslodavaca za zapošljavanje ovih lica.

Nadležna komisija projekte će ocijeniti u što kraćem roku. Izraženo je veliko interesovanje. Podsjetimo, iznos granta je milion i po eura.