ZZZCG: Angažman za 420 lica sa invaliditetom, preko 2,4 miliona eura vrijedna grant šema