Bespovratna sredstva iz EU dobilo 94 nezaposlenih (VIDEO)

28/02/2020

Bespovratna sredstva od tri do 7.5 hiljada eura iz fondova Evropske unije dobilo je 94 nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Sa budućim preduzetnicima ugovore je potpisao direktor Zavoda Suljo Mustafić.

Ovaj projekat je dio 18 miliona vrijednog Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Finansiran je od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Programom grantova za samozapošljavanje koordinira Ministarstvo rada i socijalnog staranja dok je ugovaračka institucija Ministarstvo finansija odnosno Direktorat za ugovaranje i finansiranje EU pomoći.

yt37DEGA

Crna Gora, kao zemlja koja teži da postane članica EU, neophodno je da ostvari inkluzivni rast – istakao je šef Sektora za saradnju u delegaciji EU u Crnoj Gori, Hermann Spitz, otvarajući konferenciju za medije.

-Nadamo da će bespovratna sredstva koja danas dodjeljujemo pomoći Crnoj Gori da ostvari napredak u ovim oblastima. Konkretan cilj je podstaći novo preduzetništvo i pružiti pomoć na kreiranju i razvoju ekonomski efikasnih i održivih malih i srednjih preduzeća. Ova bespovratna sredstva posebno će podržati ranjive grupe, stvoriti nove biznise i otvoriti nova radna mjesta za žene, mlade i dugoročno nezaposlene. Posebno se nadamo postizanju veće ravnoteže u zastupljenosti polova u sektoru samozapošljavanja, koji u Crnoj Gori pretežno vode muškarci. I zaista, gotovo polovinu korisnika grantova čine žene, što je veliki uspjeh. Takođe je veoma ohrabrujuće što je priličan broj ovih grantova dodijeljen novim preduzetnicima na sjeveru Crne Gore. Ovo je bitno jer će uticati na značajne razlike u stopama aktivnosti među regijama. Međutim, u budućim pozivima za dostavljanje predloga projekata moramo nastojati da angažujemo više mladih – poručio je Spitz.

-Posebnu zahvalnost želim iskazati Evropskoj uniji koja, preko Programa grantova za samozapošljavanje vrijednog 3.5 miliona eura, pomaže buduće preduzetnike u našoj državi. Posrijedi je nastavak uspješne saradnje između Evropske komisije i Vlade Crne Gore, u ovoj oblasti. Na ovaj način EU doprinosi povećanju zaposlenosti, podsticanju preduzetništva odnosno stvaranju preduslova za otvaranje novih radnih mjesta – istakao je Mustafić.

direktor

-Da je ovo konkretna podrška crnogorskoj privredi i preduzetništvu na državnom nivou govori podatak da su 94 nezaposlene osobe sa evidencije Zavoda, kroz prvi Javni poziv, dobile bespovratna sredstva od EU. Korisnicima će, u roku od 30 dana, biti direktno uplaćen iznos do 80 odsto sredstava. Preostali dio biće im uplaćen nakon dostavljanja svih dokaznih dokumenata o prihvatljivim troškovima, nastalim tokom izvođenja projekta – precizirao je Mustafić napominjući da podsticajna sredstva, od tri do 7.5 hiljada eura, jesu bespovratna ali je obaveza korisnika da ih namjenski utroši. Novoregistrovana djelatnost, kako je rekao, mora raditi najmanje 12 mjeseci.

-Korisnicima granta želim mnogo uspjeha pri realizaciji biznis ideje. Nadam se da ćete danas dodijeljenja, bespovratna, sredstva domaćinski i na pravi način iskoristiti, za pokretanje i vođenje sopstvenog biznisa. Kroz novouspostavljene biznise obezbijedićete bolje uslove života za sebe i svoju porodicu, dajući tako puni doprinos zajednici u kojoj živite. U ovu priču ste ušli kao nezaposlene osobe sa evidencije Zavoda. Danas ste, zahvaljujući podšci evropskih fondova, budući preduzetnici – poručio je Mustafić.

Kada je riječ o podršci u okviru oblasti zapošljavanja i tržišta rada, kroz ovaj Program je za različite aktivnosti u cilju povećanja zapošljivosti i otvaranja novih radnih mjesta izdvojeno 8,7 miliona eura – kazala je u generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ljiljana Simović.

YJaAFpIw

-Za podršku samozapošljavanju o kojoj danas govorimo, a koju sprovodimo u saradnji sa ZZZCG, namijenjeno je 3,5 miliona eura a 1,6 miliona je izdvojeno za podršku osposobljavanju i zapošljavanju nezaposlenih lica u deficitarnim zanimanjima u Crnoj Gori. U okviru ovog poziva koji je bio otvoren do aprila 2019., potpisano je devet grant ugovora koji su u fazi implementacije. S obzirom na to da je iz ovog poziva ostao dio neutrošenih sredstava u iznosu od 711,877.02 EUR, planirano je ponovno pokretanje poziva na jesen 2020. u cilju povećanja osposobljavanja i mogućnosti zapošljavanja za deficitarna zanimanja. Za podršku zapošljavanju u manje razvijenim opštinama namijenjeno je 2,7 miliona eura, u cilju smanjenja postojeće regionalne razlike i pružanja finansijske podrške poslodavcima, malim i srednjim preduzećima da osposobe i zaposle radnu snagu u skladu sa svojim konkretnim potrebama. Ovaj poziv MRSS planira da objavi u drugom kvartalu 2020. Na kraju, za uspostavljanje lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju jačanja kapaciteta aktera na lokalnom nivou opredijeljeno je 470.000 eura – precizirala je Simović i dodala da aktivnosti koje sprovode sa relevantnim institucijama prije svega DEL EU u Crnoj Gori, zatim Ministarstvom finansija –CFCU, ZZZCG, Ministarstvom prosvete, Ministarstvom nauke, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Upravom za javne radove, govore o pripremanju crnogorske administracije i institucija za korištenje Evropskog socijalnog fonda po ulasku u EU i ispunjavanju zatvarajućeg mjerila koje nas poziva na uspostavljanje administrativnih kapaciteta za buduće korištenje Evropskog socijalnog fonda.

IMG-e6a7711c6c92029300727c89f72b1efb-V

Nastavak aktivnosti iz ovih oblasti biće i kroz realizaciju Akcionog plana IPA 2020 u okviru koga će se finansirati navedeni sektori sa oko 11 miliona eura. Akcioni dokument pod nazivom „Podrška pametnom i inkluzivnom rastu – obrazovanje, zapošljavanje i socijalna inkluzija 2020“ je u načelu odobren od strane Evropske komisije i već sada se realizuju određene pripremne aktivnosti koje su preduslov za početak rada na projektima koji će se finansirati kroz ovaj Akcioni dokument, najvjerovatnije počev već od naredne godine.

Drugi javni poziv, za Program grantova za samozapošljavanje, biće objavljen 30. marta tekuće godine. Pravo da se prijavi imaće svako nezaposleno lica koje je evidenciji ZZZ, najmanje četiri mjeseca, na dan objave poziva.