Kontakt

BIRO RADA BAR

Načelnik Veselin Orlandić
E: veselin.orlandic@zzzcg.me
A: Bulevar 24. novembra H-14
T: +382 (0)30 313 048

BIRO RADA ULCINJ

A:Bulevar Maršala Tita
T: +382 (0)30 412 213

BIRO RADA BUDVA

A:Mediteranska 23
T: +382 (0)33 402 556

BIRO RADA BERANE

Načelnica Nataša Mijović
E: natasa.mijovic@zzzcg.me
A: 29. novembra 54
T: +382 (0)51 233 332

BIRO RADA ANDRIJEVICA

A: Andrijevica
T: +382 (0)51 230 660

BIRO RADA BIJELO POLJE

Načelnica Slađana Nedović
A: Tomaša Žižića bb
E: sladjana.nedovic@zzzcg.me
T: +382 (0)50 432 422

BIRO RADA KOLAŠIN

A:Trg Vukmana Kruščića
T:+382 (0)20 860 030

BIRO RADA MOJKOVAC

A: Filipa Žorića bb
T: +382 (0)50 470 051

BIRO RADA NIKŠIĆ

Načelnica Rajka Radonjić
A: Lazara Sočice 4
E: rajka.radonjic@zzzcg.me
T:  +382 (0)40 214 162

BIRO RADA ŠAVNIK

A: Šavnik
T: +382 (0)40 266 401

BIRO RADA PLUŽINE

A: Plužine, Lazara Sočice bb
T: +382 (0)40 271 295

BIRO RADA PLAV

A: Plav
T: +382 (0)51 255 061

BIRO RADA GUSINJE

A: Gusinje
T: +382 (0)51 257 643

BIRO RADA PLJEVLJA

Načelnik Sabit Ćirlija
A: Tanasija Pejatovića 2
E: sabit.cirlija@zzzcg.me
T: +382 (0)52 356 742

BIRO RADA ŽABLJAK

A: Trg durmitorskih ratnika
T: +382 (0)52 360 030

BIRO RADA PODGORICA

Načelnik Jovan Kostić
A: Novaka Miloševa 6/1
T: +382 (0)20 406 801
E: jovan.kostic@zzzcg.me

BIRO RADA DANILOVGRAD

A: Baja Sekulića bb
T: +382 (0)20 812 672

BIRO RADA CETINJE

A: Bajova 2
T: +382 (0)41 236 064

BIRO RADA TUZI

A: Tuzi bb
T: +382 (0)20 675 627

BIRO RADA GOLUBOVCI

A: Golubovci bb
T: +382 (0)20 671 638

BIRO RADA ROŽAJE

Načelnik Haris Zejnelagić
A: Rožaje
E: haris.zejnelagic@zzzcg.me
T: +382 (0)51 271 343

BIRO RADA PETNJICA

A: Petnjica bb
T: +382 (0)68 053 335

BIRO RADA HERCEG NOVI

Šef Željko Stožinić
A: Partizanskih majki 4
T: +382 (0)31 323 711

BIRO RADA TIVAT

A: Soliter (p+5)
T: +382 (0)32 670 105

BIRO RADA KOTOR

A: Škaljari bb-zgrada Obnove
T:+382 (0)32 325 732

KABINET DIREKTORA

VD direktora
Goran Folić

 

A: Bulevar revolucije 5
T: +382 (0)20 405 272
E: goran.folic@zzzcg.me

SEKTOR ZA EVIDENCIJE I ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA

Pomoćnik direktora
mr Goran Bubanja

A: Bulevar revolucije 5
T: +382 (0)20 405 286
E: goran.bubanja@zzzcg.me

SEKTOR ZA MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Pomoćnik direktora
mr Dragan Marović

A: Bulevar revolucije 5
T: +382 (0)20 405 201
E: dragan.marovic@zzzcg.me

SEKTOR ZA POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU I EURES

Pomoćnik direktora
Nedžib Ibrišimović

A: Bulevar revolucije 5
T: +382 (0)20 405 282
E: nedzib.ibrisimovic@zzzcg.me

SEKTOR ZA ISPLATU IZ OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA

Pomoćnica direktora
mr Svetlana Krgović

A: Bulevar revolucije 5
T: +382 (0)20 405 226
E: svetlana.krgovic@zzzcg.me

SEKTOR ZA PRAVA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI I PRAVNE POSLOVE

Pomoćnik direktora
mr Isad Kurpejović

A: Bulevar revolucije 5
T: +382 (0)20 405 272
E: isad.kurpejovic@zzzcg.me

SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Pomoćnica direktora
Zagorka Pavićević

A: Bulevar revolucije 5
T: +382 (0)20 405 227
E: zagorka.pavicevic@zzzcg.me

SEKTOR ZA PROJEKTE

Pomoćnik direktora


A: Bulevar revolucije 5
T: +382 (0)20 405 279
E:

PR

Samostalna savjetnica
Danka Rabrenović

A: Bulevar revolucije 5
T: +382 (0)20 405 283
E: danka.rabrenovic@zzzcg.me