Javni poziv nevladinim organizacijama

05/05/2016

Zavod za zapošljavanje dana 05.05.2016. objavljuje po drugi put Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Komisije za ocjenu predloga projekata prijavljenih po javnim pozivima za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom za finansiranje grant šema, za period 2016/2018.

Javni poziv možete preuzeti ovdje

Lista kandidata