Administrativna provjera do 18. decembra 2019.

28/11/2019

Rok za podnošenje prijedloga projekta po Programu grantova za samozapošljavanje istekao je juče, a do 18. decembra biće završena i administrativna provjera o usklađenosti i prihvatljivosti prijedloga projekata. Iz Zavoda za za zapošljavanje Crne Gore je objašnjeno da se cjelokupna dokumentacija podnosioca prijave, nakon roka za dostavljanje prijedloga projekata, dostavlja pripadajućem Regionalnom panelu koji je formiran u svakoj Područnoj jedinici Zavoda.

Regionalni paneli u ime ugovarača (ZZZCG) razmatraju kompletnost, administrativnu usklađenost i prihvatljivost prijedloga projekta. Svi projektni prijedlozi koji se smatraju prihvatljivim proslijediće se na dalje razmatranje i ocjenu kvaliteta prijedloga projekata. Ako inicijalni pregled administrativne kompletnosti, usklađenosti i prihvatljivosti prijedloga projekta pokaže da podnosilac prijedloga projekta nije podnio sve tražene informacije, prijedlog se više neće uzimati u obzir za finansiranje, objasnila je pomoćnica direktora ZZZ Svetlana Krgović.

Da bi se uporedili podaci iz podnijete dokumentacije sa činjenicama sa terena, biće sprovedene terenske provjere od strane regionalnih panela. Regionalni panel će na osnovu razmatranja dokumentacije i terenske provjere o usklađenosti podataka iz prijedloga projekta sa podacima na terenu, pripremiti Izvještaj o kompletnosti i administrativnoj usklađenosti. Svi projektni prijedlozi koji prođu provjeru ispunjenosti zahtjeva, kompletnosti i administrativne usklađen•osti biće proslijeđeni na ocjenu kvaliteta primljenih prijedloga projekata. Rok za završetak ovih aktivnosti je 18. decembar 2019. godine”, najavila je Krgović.