Aktivnosti Zavoda za zapošljavanje u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji

17/10/2023

U Briselu je održan 13. sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku u okviru kojeg je diskutovano o postignutim rezultatima na nivou sljedećih pregovaračkih poglavlja:  2 – Sloboda kretanja radnika, 10 – Informatičko društvo i mediji, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 25 – Nauka i istraživanje i  26 – Obrazovanje i kultura.

U ime Evropske komisije, koopredsjedavajuća, zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i politiku proširenja Sindi van den Bogert ukazala je da je za Crnu Goru otvorena prilika u aktuelnom geopolitičkom kontekstu, gdje je proširenje EU ponovo visoko na dnevnom redu. Ona je pozvala da se još više pažnje posveti ispunjavanju završnih mjerila i navela da Komisija očekuje od Crne Gore da pospješi i ubrza funkcionisanje obrazovnog sistema, digitalizaciju u oblasti socijalne politike, poboljšavanje uslova za rodnu ravnopravnost.

Istakla je da je predsjednica Evropske komisije, Ursula Van der Leyen najavila Novi plan rasta za Zapadni Balkan koji će uključivati četiri nova okvira za oblasti  jedinstvenog tržišta, regionalne ekonomske integracije, ubrzanje temeljnih  reformi i povećanje predpristupnih fondova. U dijelu trenutnih političkih okolnosti, istaknuta je činjenica da još nije fomirana Vlada i uspostavljena Skupština, te da bi trebalo što prije zaokružiti taj proces kako bi se Crna Gora mogla jasnije posvetiti prioritetima i usmjeriti se ka zatvaranju preostalih pregovaračkih poglavlja.

Šef Misije Crne Gore pri EU, ambasador Petar Marković, ukazao je da smo kao i Evropljani, u protekloj godini pokazali otpornost i jedinstvo, u odnosu na izazovne okolnosti sa kojima smo se suočili (rat u Ukrajini, prijem desetina hiljada ukrajinskih izbeglica, napad na Vladinu informacionu infrastrukturu i pomoć EU u tom segmentu).

Kopredsjedavajuća u ime Crne Gore, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i šefica pregovaračkih radnih grupa za poglavlja 2 i 19, Edina Dešić zahvalila se na sveobuhvatnoj podršci EK u pregovaračkom procesu, potcrtavajući da je Crna Gora, bez obzira na sve trenutne političke okolnosti, posvećena EU agendi. Dodala je takođe da je Crna Gora svjesna transformativne moći politika u predmetnim poglavljima, te da vjeruje da ćemo dosljedno nastaviti rad na ispunjavanju obaveza iz EU agende.

Predstavnice Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na sastanku Pododboru su bile: Andrea Brajović, pomoćnica direktora i Gordana Vukčević, načelnica u Zavodu za zapošljavanje.

Sastanku Pododbora, prethodila je izrada Priloga za Pododborza inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku. Prilog je urađen na osnovu seta pitanja koja su dostavljena od strane Evropske komisije.

Kada je u pitanju Zavod za zapošljavanje, fokus je bio na kadrovskom jačanju Zavoda, budžetskim sredstvima za aktivnu politiku zapošljavanja, EURES-u, digitalizaciji Zavoda i sprovođenju Garancija za mlade.

Tokom sastanka Pododbora pohvaljene su aktivnosti koje se sprovode u pravcu unapređenja funkcionisanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.