Berane: Održan Sajam zapošljavanja lica sa invaliditetom

07/06/2019

U Beranama je danas (7. juna) održan Sajam zapošljavanja lica sa invaliditetom, u okviru projekta POWER – stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Projekat finansira Evropska unija kroz IPA II program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Cilj sajma je promocija prava na rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

Sajmu je prisustvovalo 30 poslodavaca iz Berana, Bijelog Polja, Pljevalja, Podgorice i Bara. Oni su predstavili svoje poslovanje frajerima i brošurama i očekivali nezaposlena lica da posjete sajam. Sajam je izložbenog karaktera. Na štandovima su izloženi, pored ostalog, ručna radinost, med, sokovi, garderoba i slično.

Sajam je otvorila Maja Pešić, projekt menadžerka u Opštini Berane. Prema njenim riječima, aktivnosti lokalne uprave usmjerene su, iumeđu ostalog, na pojednostavljivanju komplikovanih birokratskih procedura i eliminisanja biznis barijera koje usporavaju i otežavaju privredne aktivnosti, kako bi se unaprijedio kvalitet i efikasnost javnih usluga.

-U kontaktu sa poslodavcima imao sam priliku da prikupim ponude za zapošljavanje lica sa invaliditetom- kazao je savjetnik za rad sa poslodavcima u Zavodu za zapošljavanje u Beranama Vladan Babović, naglašavajući da licima sa invaliditetom Zavod pruža punu podršku u pronalaženju zaposlenja.

-U Zavodu nastojimo da budemo partneri na svim projektima što se tiče i poslodavaca i nezaposlenih lica – rekao je Babović, ističući da Zavod daje priliku svim osobama sa invaliditetom i raduje se svakom njihovom zaposlenju.

-Saradnja Opštine Berane sa institucijama na svim nivoima je uvijek usmjerena na unapređenje života naših građana i pokretanje dijaloga s ciljem priznavanja prava osoba sa invaliditetom na rad, na osnovu jednakosti sa drugima i mogućnosti da zarađuju za život, obavljajući posao koji su slobodno odabrali ili prihvatili na tržištu rada i u radnom okruženju – istakla je Pešić.

Na svečanom otvorenju Sajma priključili su se zvaničnici iz Evropske unije, Vlade Crne Gore, Berana, gosti iz Bosne i Hercegovine. Brojni poslodavci, udruženja i organizacije osoba sa invaliditetom, socijalna preduzeća i zaštitne radionice, za vrijeme sajma, predstavili su svoje proizvode i usluge.