Bespovratna pomoć EU za sve sa dobrim biznis planom

16/02/2020

Dnevne  novine, 15. i 16.02.2020. godine

Sva nezaposlena lica, koja se budu nalazila na evidenciji nezaposlenih najmanje četiri mjeseca na dan objavljivanja drugog Poziva, i svi koji budu imali dobar biznis plan mogu se nadati bespovratnoj pomoći od tri do 7.500 eura. To je na promociji Programa grantova za samozapošljavanje u Rožajama i Beranama poručio direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustafić.

“Novom organizacijom Zavoda Rožaje je postalo posebna Područna jedinica. Namjera nam je bila da, kroz tu reorganizaciju, budemo bliži građanima odnosno svim nezaposlenim licima. Nadamo se da će to uticati na povećanje broja korisnika naših programa u rožajskom kraju.

I u drugom pozivu Programa grantova za samozapošljavanje, prvog direktnog granta iz fondova EU, akcenat će biti na ženama, mladim i dugotrajno nezaposlenim licima. Cilj nam je da stvorimo novi poslovni ambijent. Svi zajedno moramo učiniti nešto konkretno kako bi se otvorila nova radna mjesta. Upravo na ovim, promotivnim info sesijama, svim nezaposlenim licima sa evidencije omogućavamo da na vrijeme dobiju sve detaljne informacije: o uslovima učešća, neophodnoj dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za učešće u programu, rokovima, pravima i obavezama korisnika” naglasio je Mustafić.

Iz opština na sjeveru pozdravljaju svaki korak u pravcu stvaranja preduslova za otvaranje novih radnih mjesta. “Lokalna samouprava pružiće podršku svim programima koje Zavod realizuje u Rožajama kako bismo zajednički smanjili nezaposlenost. Pozdravljam napore ZZZ na putu prezentacije i sprovođenja projekata čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života svakog pojedinca i socio-ekonomske slike u manje razvijenim zajednicama”, istakao je predsjednik Opštine Rožaje Rahman Husović.

I lokalna uprava Berana je, prema riječima predsjednika te opštine Dragoslava Šćekića, na usluzi svojim građanima, koji žele da pokrenu ili razviju svoj biznis. “Realizacijom zajedničkih projekata stvorićemo bolje uslove za zapošljavanje makar i kroz projekte, a vjerujem i nadam se i dugoročnim uspjesima na ovom polju”, istakao je Šćekić. J.V.Đ.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.