Bez posla oko 40.000 građana

28/12/2015

Prioriteti Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u narednoj godini biće zapošljavanje osoba sa invaliditetom za koje je opredijeljeno četiri miliona eura, razvoj reduzetništva, vještina, što će biti veoma vezano za sjever jer je tu, najavila je direktorica te institucije Vukica Jelić, veća stopa nezaposlenosti.

“Naredna godina će biti teška posebno jer je to izborna godina. Zavod svake godine programe radi sa istim intenzitetom, ali kad imamo izbornu godinu, mi smo u fokusu. Vjerovatno je to i normalno, jer je nezaposlenost jedan od najvažnijih problema društva, ali često se to zloupotrebljava i nas stave u neprimjereni fokus”, kazala je Jelić i dodala da je teško pisati demantije zbog čega će se ta institucija braniti profesionalno, a sve što Zavod bude radio podijeli sa javnošću, što će biti dostupno na njihovom redizajniranom sajtu.


Na evidenciji Zavoda je 39,02 hiljade nezaposlenih, sa registrovanom stopom nezaposlenosti od 16,82 odsto, na šta je uticalo, kazala je Jelić, veće učešće žena, visokoškolaca i strane radne snage na tržištu rada.

Prvi put se, ističe, dešava da je registrovana stopa veća od stope koju izračunava Monstat, kroz Anketu o radnoj snazi, a koja za treći kvartal iznosi 16,5 odsto.


“Ove godine nije bilo većih otpuštanja radnika koji su značajnije uticali na stopu nezaposlenosti. Rast nezaposlenosti, izraženiji od septembra, u najvećoj mjeri je posljedica primjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, realizacije Programa stručnog osposobljavanja osoba sa stečenim visokim obrazovanjem, prisustva strane radne snage na našem tržištu I sezonskog karaktera tržišta rada”, objasnila je ona.

Od avgusta, kako je rekla, raste učešće žena, jer je naknade po osnovu rođenja troje i više djece motivisala mnoge koje mogu da ostvare to pravo da se prijave na evidenciju Zavoda.


Drugi važan razlog povećanja nezaposlenosti je realizacija Programa stručnog osposobjavnja visokoškolaca, jer se na evidenciji Zavoda od 1. septembra do 16. decembra broj nezaposlenih visokoškolaca, kako je rekla, povećao sa 8,35 hiljada na 10,1 hiljada.

U cilju ostvarenja programskih zadataka realizacije aktivnih mjera za tekuću godinu, Zavod je realizovao programe stimulisanja zapošljavanja za 3,47 hiljada dugoročno nezaposlenih, ukupne vrijednosti 3,73 miliona eura.


“Realizovali smo i programe profesionalne rehabilitacije za 134 teže zapošljivih osoba, od kojih su 34 zaposlene osobe sa invaliditetom. Iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju utrošena su tri miliona eura, dok je za narednu godinu planirano da se osobama sa invaliditetom usmjeri četiri miliona eura” kazala je Jelić i naglasila da je Zavod od početka aktivno uključen u sve programe pomoći EU koji pružaju podršku unapređenju tržišta rada i zapošljavanja.