Bez prakse nema spremnog radnika

21/04/2016

(Dnevne novine 21. april 2016.)

PODGORICA Činjenica da samo 25 odsto mladih radi u Crnoj Gori zabrinjavajuća je. Ovo je na niskom nivou u odnosu na prosjek 28 zemalja EU koji iznosi 46 odsto kazala je koordinatorka programa za zapošljavanje mladih u okviru Međunarodne organizacije rada Sara Elder.

Ona je na jučerašnjoj prezentaciji izvještaja MOR-a pod nazivom “Tranzicija na tržištu rada mladih žena i muškaraca u Crnoj Gori” naglasila da podsticanje rasta stope zaposlenosti mladih zahtijeva dugoročno planiranje reformi, formiranje povoljnog makroekonomskog okruženja, kao i strategiju ulaganja.

Zadatak

– Podsticanje rasta zaposlenosti ne predstavlja lak zadatak, naročito kada je potrebno posvetiti pažnju formiranju povoljnog makroekonomskog okruženja za otvaranje novih radnih mjesta kazala je Elder.

Ona je istakla da izvještaj MOR-a može poslužiti kao dobra osnova za kreiranje takozvane bijele knjige o zapošljavanju mladih, koju, uz njihovu tehničku i ekspertsku podršku, sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

–  Vlada bi trebalo da poveže ambicije mladih ljudi sa produktivnim rješenjem radi prevazilaženja brojnih izazova, kao što su ograničene mogućnosti za zapošljavanje, niske zarade i specifične poteškoće sa kojima se suočavaju mlade žene kazala je Elder.

Ona smatra da je zapošljavanje mladih postalo prioritetno pitanje za Vladu i socijalne partnere.

Otvaranje radnih mjesta za mlade trebalo bi da uključuje i programe učenja koji su zasnovani na praksi, čime se povezuju sa svijetom rada dok se školuju rekla je Elder. Kombinovanje rada i školovanja, kako ona smatra, olakšavalo bi prelazak na tržište rada u zemljama EU. Potpredsjednik Vlade za ekonomsku poltiku i finansijski sistem Vujica Lazović kazao je da je mladim ljudima potrebno obezbijediti uslove za kvalitetan profesionalni razvoj radi stvaranja zdravog tržišta rada.

– Svjesni smo činjenice da ukoliko želimo da stvaramo zdravo tržište rada moramo da obezbijedimo adekvatna praktična znanja za studente i da kontinuirano unapređujemo obrazovni sistem naveo je Lazović.

On je podsjetio da stopa nezaposlenosti koja iznosi 16,5 odsto ukazuje na kontinuirani opadajući trend iz godine u godinu, što potvrđuje uspješnost politike na tom polju.

Ono što zabrinjava jeste činjenica da za isti period imamo izuzetno visoku stopu nezaposlenosti mladih ljudi, koja iznosi 34,5 odsto saopštio je Lazović.

Kao jedno od rješenja za smanjenje nezaposlenosti mladih on vidi program za stručno osposobljavanje visokoškolaca, koji je Vlada kreirala 2012. godine.

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević podsjetila je da su finansijsku krizu i turbulencije na tržištu rada prvi na svojoj koži osjetili mladi ljudi u regionu i Evropi.

Obrazovanje

Vlada, kako je rekla, u kontinuitetu podržava i sprovodi politike i programe posvećene obrazovanju i zapošljavanju čiji je cilj ulaganje u ljudske resurse, naročito u mlade kao nosioce razvoja svakog sistema.

–  Tranzicija od obrazovanja do tržišta rada je konstantan izazov koji zauzima centralno mjesto u politikama Vlade rekla je Kovačević. Predstavnica Ministarstva prosvjete Arijana Nikolić-Vučinić saopštila je da je obrazovni sistem neophodno povezati sa poslodavcima kako bi mladi ljudi stekli znanja i vještine koji su potrebni tržištu rada.

–   Poslodavci moraju dati input obrazovnom sistemu radi dobijanja gotovog proizvoda, odnosno stvaranja dobrog radnika na kraju školovanja navela je Nikolić-Vučinić. Prema njenim riječima, u Ministarstvu rade na uvođenju prakse za srednjoškolce i studente.

Neaktivno 57,2 odsto mladih

Nacionalni konsultant Dragan Đurić je predstavljajući izvještaj istakao da je 57,2 odsto mladih neaktivno.

– Zaposlenih je 25,2 odsto, udio nezaposlenih je 17,7 odsto, dok je ostatak van tržišta rada, odnosno neaktivno. Udio mladih muškaraca u nezaposlenosti je veći nego mladih žena -21,1 u odnosu na 13,9 odsto, dok su mlade žene manje aktivne nego mladi muškarci 61,9 u odnosu na 53 odsto kazao je Đurić.

Najviše mladih radi u uslugama i trgovini

Kako stoji u izvještaju koji je Đurić predstavio, mladi su najviše zaposleni u grupi zanimanja u uslugama i trgovini 32,6 odsto.

–  Druga ključna zanimanja za mlade radnike su: stručnjaci 16,4 odsto, tehničari i stručni saradnici 18,7 odsto, rukovodioci mašinama i postrojenjima 8,9 odsto, službenici 7,9 i zanatlije 7,3 odsto istakao je Đurić.

N. KOVAČEVIĆ