Bijelo Polje: Ženama prijemčiv grant za samozapošljavanje

07/11/2019

-Od 14. oktobra,  kada je objavljen javni pozia za prijavu za Program grantova za samozapošljavanje „Za tvoj biznis“, u Područnoj jedinici Bijelo Polje bavili smo se intenzivnije aktivnostima informisanja i savjetovanja lica zainteresovanih da pokrenu sopstveni biznis. U prethodne dvije sedmice informisano je više od 175 nezaposlenih  u opštinama Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin – kaže načelnica Područne jedinice Bijelo Polje Slađana Nedović. Nakon iskazanog interesovanja, za potencijalne korisnike Programa  održane su informativno-motivacione radione, u trajanju od tri dana.

Kako navodi Nedović, učesnicima su pružene detaljne informacije o uslovima za predaju projektnih predloga, pisanju biznis planova, smjernicama za uspješan start biznisa, troškovima poslovanja, propisima koji uređuju oblast preduzetništva.

Od ukupno 175  informisanih nezaposlenih, određen broj njih nema osnovni  uslov – da su na evidenciji najmanje šest mjeseci u kontinuitetu, prije raspisivanja javnog poziva. Oni će moći za besposvratna sredstva da apliciraju na sledećem pozivu.

-Do sada su održane četiri radionice, u kojima je učestvovalo 48 lica iz evidencije  Bijelog Polja 27, Mojkovca 7 i Kolašina 14. Među prezentovanim biznis idejama najviše ih se odnosi na oblast ličnih i zanatskih usluga, manji broj na pokretanje proizvodnje i trgovine – ističe Nedović, dodajući das u oko 50% zainterensovanih žene, 24% mladi do 35 godina, oko 30% dugoročno nezaposleni, što je prioritetna ciljna grupa poziva.

Ovim aktivnostima je prva faza Programa realizovana,  slijedi period izrade i predaje Prijedloga projekata. Rok za predaju ističe 27. novembra.

Prema programu svi projektni prijedlozi koji budu prihvatljivi biće proslijeđeni na dalje razmatranje i ocjenu kvaliteta.

U dva programa uključena 152 lica

Početkom oktobra u Bijelom Polju počela je realizacija programa Osposobljavanje za samostalan rad i Osposobljavanje za rad kod poslodavca. Podršku kroz prvi program dobila su 22 poslodavca za zapošljavanje 75 lica, dok je kroz drugi program, 15 poslodavaca angažovalo 77 lica. Znači, 152 lica uključena su u dva programa.