Cetinje: Stopa nezaposlenosti ispod državnog prosjeka

15/11/2018

Na evidenciji Biroa rada Cetinje nalazi se 1.025 nezaposlenih lica, od čega su  više od polovine (556) žene. Stopa nezaposlenosti je ispod državnog prosjeka (18,19%) i iznosi 15,61 odsto.

Struktura

U strukturi nezaposlenih  najviše je osoba sa srednjom stručnom spremom (323),zatim sa osnovnom školom (317), a sa diplomom fakulteta je njih 182. Među visokoškolcima prednjače oni sa  zanimanjem menadžera u pomorstvu. Od njih 31, sa  stepenom bachelor je 19 lica, a 12 je specijalista menadžmenta u pomorstvu. Na evidenciji se nalazi i devet osoba u zvanju bachelor ekonomije.

Po riječima šefice Jelene Radoičić, u cetinjskom birou rada ovih dana su velike gužve. Vraćaju se na evidenciju lica angažovana na sezonskim poslovima, od kojih značajan broj ostvaruje pravo na novčanu naknadu. Masovnije se prijavljuju visokoškolci, zbog učešća u program stručnog osposobljavanja.

Vještine

-Birou su se obratila 23 poslodavca iz realnog sektora, Oni su iskazali potrebu za angažovanjem 49 lica sa stečenim visokim obrazovanjem.Još nam nije poznat pregled poslodavaca iz javnog sektora  koji su se obratili istim zahtjevom Upravi za kadrove – kaže Radoičić.

Ona ističe da su u Cetinju realizovali brojne mjere i aktivnosti usmjerene na smanjenje nezaposlenosti. Sprovedena je obuka za sticanje ključnih vješina za vozače  B, C, E, D kategorije. Uključeno je šest osoba sa evidencije. Ključne vještine stiče i 20 nezaposlenih, po deset njih je na kursu engleskog jezika i početnom kursu rada na računaru. Jedan nezaposleni se obučio za rukovaoca bagera cikličnog djelovanja.

Radoičić navodi da je osam lica sa evidencije angažovano u tri javna rada.