Četiri puta više zahtjeva za dodjelu evropskih bespovratnih sredstava

15/10/2020

Projekat “Program grantova za samozapošljavanje” prvi je direktni grant iz Evropske unije vrijedan 3,5 milona i biće podijeljen kroz tri jednogodišnja ciklusa. Direktna podrška je dio od 18 miliona eura vrijednog Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, koji se finansira iz pretpristupnih fonodva (IPA). Ovaj Program i sve pojedinačne aktivnosti u njegovim okvirima su državni projekat i rezultat dobre saradnje, posvećenosti i zajedničkog rada naše administracije i Vlade CG sa Evropskom komisijom i Delegacijom EU u Crnoj Gori. Tu veliku podršku Zavodu je obezbijedilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao krovna institucija operativne strukture, i ono koordinira Programom. Ugovaračka institucija je Ministarstvo finansija odnosno Direktorat za ugovaranje i finansiranje EU pomoći.

za tvoj biznis 2020

31. jula je završen i drugi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, koji je sproveden u skladu sa najvišim standardima EU u pogledu transparentnosti i jednakog tretmana kandidata koji se prijavljuju. Pravo na prijavu su imala sva nezaposlena lica koja su na dan objavljivanja poziva za dostavljanje prijedloga projekta bila na evidenciji najmanje četiri mjeseca u kontinuitetu. Prednost kod dodjele bespovratnih sredstava imaju mladi do 35 godina,  žene i dugoročno nezaposleni, odnosno lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica duže od 12 mjeseci u kontinuitetu.

– Interesovanje u drugom javnom pozivu, koji je trajao od 12. juna do 31. jula, premašilo je sva naša očekivanja. Gotovo 1.700 nezaposlenih lica je iskazalo interesovanje za dobijanje bespovratnih sredstava za samozapošljavanje od tri od 7.5 hiljada eura. Jako smo zadovoljni odzivom. To nam je, između ostalog, potvrda da smo drugi javni poziv prije objavljivanja izuzetno dobro promovisali, obišli skoro sve opštine u Crnoj Gori i održali info sesije. Očigledno je da smo uspjeli u namjeri da svim zainteresovanim kandidatim podijelimo sve bitne i neophodne informacije o projektu – kazao je na nedavno održanoj nacionalnoj konferenciji o preduzetničkom učenju pomoćnik direktora ZZZ u Sektoru za projekte mr David Perčobića.

IMG_20201014_135536

Od tog broja gotovo 900 lica je pohađalo Informaciono-motivacione radionice u trajanju od tri dana, koje su bile organizovane u svim područnim jedinicama Zavoda, dok je zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava predalo njih 575, što je četiri puta više nego u prvom javnom pozivu- precizirao je Perčobić.

Posmatrano po polnoj strukturi 311 podnosioca zahtjeva bili su muskarci dok su 264 zahtjeva podnijele žene. Među podnosiocima zahtjeva je bilo njih 193 koji su nezaposleni mladi do 35 godina. Istovremeno, 261 dugoročno nezaposlena osoba je predala zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Evropske unije – precizirao je Perčobić napomenuvši da je i u drugom pozivu je najviše zahtjeva bilo iz sjevernog regiona a najmanje iz južnog.

photo Milena Bajceta DSC00208

Pored finansijske podrške za otpočinjajne biznisa, Zavod pruža i nefinansijsku podršku u vidu edukacije budućih korisnika granta.

Naime, u proceduru za dodjelu bespovratnih sredstava uključene su i trodnevene radionice na koje se nezaposlena lica upućuju nakon iskazivanja interesovanja. Na tim radionicam dobijaju sve informacije od zaposlenih u ZZZ vezane za uslove i način dodjele bespovratnih sredstava ali i detaljna uputstva kako da popune biznis plan koji je i ključni dokument u procesu dodjele grantova, kao i mogućnost da prezentuju svoju biznis ideju.

-Nakon predaje projekta i dobijanja obavještenja da je projektni projedlog pozitivno ocijenjen i predložen za finansiranje, aplikanti se upućuju na još jednu trodnevnu radionicu koja ima za cilj da pripremi buduće korisnike granta za uspješan start biznisa.  Tom prilikom dobijaju informacije i o načinu registarcije djelatnosti i pomoć pri odabiru najpovoljnijeg tipa poslovne organizacije, računovodstvenim i poreskim propisima, pravilima za nabavku roba i usluga u skladu sa propisima EU, pravima i obavezama koje se odnose na korišćenje grantova, narativnom izveštavanju u skladu sa propisima EU, finansijskom izveštavanju u skladu sa propisima EU, itd. – precizirao je Perčobić dodajući da se pružanje podrške korisnicima granta se ne završava dobijanjem sredstava.

IMG_20201014_135630

-U svim područnim jedinicama Zavoda sa pripadajućim opštinama postoje koordinatori za samozapošljavanje koji prate korisnike granta kroz cijeli proces, od momenta predaje projekta do kraja realizacije istih, stojeći im na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice. Takođe, otvorena je i mail adresa za komunikaciju sa korisnicima grantova poziv.samozaposljavanje2020@zzzcg.me – rekao je on. Sljedeći poziv biće objavljen početkom marta 2021. godine. Koristim priliku da pozovem sva nezaposlena lica koja se nisu prijavila na prvi i drugi poziv da se informišu kod savjetnika i koordinatora za zapošljavanje i prijave za ovaj vid podrške u sljedećem ciklusu – poručio je Perčobić.

-Koristim priliku da pozovem sva nezaposlena lica koja se nisu prijavila na prvi i drugi poziv da se informišu kod savjetnika i koordinatora za zapošljavanje i prijave za ovaj vid podrške u sljedećem ciklusu – poručio je Perčobić.