Četvrti Upravni odbor Twinning projekta u Zavodu za zapošljavanje: Obilježena godišnjica od početka projekta

22/04/2024

Četvrti upravni odbor Twinning projekta koji radi na jačanju kapaciteta Zavoda za zapošljavanje, sazvan 18. aprila 2024. godine, omogućio je priliku da se obilježe dva značajna događaja. Naime, ne samo da je proslavljena uspješno realizovana prva godišnjica projekta, već je služio i kao platforma za sve članove, posmatrače i zainteresovane strane da pohvale izuzetan nivo saradnje koji je ostvaren. Na sastanku je dat sveobuhvatan pregled napretka projekta, naglašavajući uspješno postizanje svih ključnih indikatora i planiranih aktivnosti do sada. Ovaj značajan sastanak ne samo da je pokazao kolektivnu posvećenost, već je i postavio teren za buduće poduhvate, naglašavajući obećavajuću putanju zajedničkih napora Zavoda i njegovih EU partnera.

V.d. direktora Zavoda za zapošljavanje i vođa projekta zemlje korisnice, Gzim Hajdinaga, srdačno se zahvalio svim prisutnima, uključujući kolege iz različitih institucija i zemalja. U svom obraćanju istakao je značajan napredak ostvaren u protekloj godini, posebno kroz studijske posjete i obuke, te naglasio izuzetnu važnost uspostavljene saradnje sa partnerima. Posebnu zahvalnost je istakao za sve dosadašnje napore, posebno ističući predanost upravljanja projektom i stručnjaka u doprinosu unaprijeđenju kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Takođe, iskoristio je priliku da naglasi oduševljenje zaposlenih zbog uspješne organizacije već dvije studijske posjete, od kojih je jedna realizovana u martu ove godine, sa fokusom na EURES i mobilnost radnika i posjetu Evropskoj Agenciji za rad (ELA-i), istaknuvši time važnost kontinuiranog usavršavanja i internacionalne saradnje.

Karol Jokl, vođa projekta glavne zemlje članice, izrazio je nadu da su Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore zadovoljni dosadašnjim napretkom projekta, te je istakao uvjerenje u nastavak napora na unaprijeđenju kapaciteta i stručnosti zaposlenih. Naglasio je značaj saradnje u okviru Twinning projekta na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, ističući da predstavlja ključni dio u slagalici koja gradi ovaj put. Jokl je takođe istakao potencijal za produženje projekta za još jedan kvartal do kraja 2024. godine, ističući efikasnu finansijsku organizaciju i upravljanje projektom kao osnovu za ovu mogućnost. Dodatno je istakao da bi potencijalno produženje dodatno doprinijelo pomoći Zavodu za zapošljavanje Crne Gore u ispunjavanju obaveza prema Evropskoj komisiji, čime se pokazuje posvećenost pružanju neophodne podrške.

Slavomir Štastny, rezidentni savjetnik za Twinning (RTA), se obratio kako bi prisutnima predstavio dvije nove koleginice, Amru Demirović iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, koja je zamijenila Ivanu Šućur na poziciji pandana RTA zemlje korisnice, i Jelenu Radunović iz Ministarstva finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), koja je preuzela projekat od gospođe Jelene Vujadinović, sada nove direktorke Ugovorne jedinice, uz posebnu zahvalnost svima. Takođe je predstavio gospođu Kanu Tomašević, novoimenovanu direktoricu Direktorata za IPA fondove i druge međunarodne fondove finansiranja. Štastny je potom predstavio dosadašnje sprovedene aktivnosti, zajedno sa planiranim u nastavku projekta.  Izrazio je zahvalnost na dobroj međusobnoj saradnji i istakao vrijednost martovske studijske posete, koja se pokazala korisnom ne samo za osoblje angažovano na EURES-u, već i za IT stručnjake, koje su istovremeno bili na uporednoj studijskoj poseti prilagođenoj njihovim potrebama.

Predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori, Brigitte Kuchar, istakla je da cijeni dosadašnja postignuća Twinning projekta i izrazila nadu da će Operativni program i Plan implementacije Garancije za mlade uskoro biti usvojeni kako bi implementacija mogla već početi.

Kolege iz Ministarstva evropskih poslova, Ana Janković, i koleginica Lela Perović, iz Saveza Sindikata Crne Gore, nisu imale daljih pitanja, dok su sve prisutne uspjeli pozdraviti i junior vođa projekta iz Republike Njemačke, Thomas Thomma, i novopostavljena junior voditeljica projekta iz Republike Estonije, Ulla Saar, kao i kolege iz njemačkog GIZ-a  i koleginice iz crnogorske Unije poslodavaca, prisutni putem onlajn platforme.

Sam događaj ocijenjen je kao uspješan i predložen je termin održavanja sljedećeg sastanka Upravnog odbora u julu ove godine, oko konferencije o EURES-u, planirane za 03.07.2024., uz nadu da će se dinamika napretka rada na svim aktivnostima uspješno nastaviti, kao i do sada.