CIPS – Centri za profesionalno informisanje i savjetovanje

17/08/2015

Osnivanje centara za profesionalno informisanje i savjetovanje (CIPS) pri Zavodu za zapošljavanje je korak dalje ka uključivanju u regionalne projekte i približavanju evropskim standardima.

Osnovna namjena takvih centara je pripremanje informacija koje mogu biti korisne prilikom planiranja karijere. CIPS pruža i usluge savjetodavnog karaktera i u saradnji sa školama, izvodi radionice za učenike i roditelje.

CIPS je mjesto gdje korisnici mogu besplatno dobiti informacije koje mogu biti korisne prilikom planiranja karijere.

Savjetnici u CIPSu pomažu korisnicima usluga prilikom donošenja karijernih odluka. Za sada je građanima na usluzi osam CIPS-ova, u Podgorici, Bijelom Polju, Pljevljima, Beranama, Mojkovcu, Nikšiću, Herceg Novom i Baru.

predavanje


.