Crna Gora bogatija za 216 novih preduzeća

24/12/2020

Pobjeda, 24. decembar 2020. godine

Ukupna bespovratna evropska sredstva, kroz tri jednogodišnja ciklusa, biće dodijeljena za minimum 400 korisnika. Treći javni poziv biće objavljen u martu sljedeće godine. Pravo da se prijavi imaće svako nezaposleno lice koje je na evidenciji ZZZ, najmanje četiri mjeseca, na dan objave poziva

PODGORICA – Crna Gora je zahvaljujući Programu grantova za samozapošljavanje, prvom direktnom grantu koji je dodijeljen Zavodu za zapošljavanje, bogatija za 216 novih preduzeća odnosno preduzetnika, saopšteno je na konferenciji za medije Zavoda za zapošljavanje. Direktor Zavoda, Suljo Mustafić je potpisao ugovore sa korisnicima bespovratnih sredstava od tri do 7.500 eura iz fondova Evropske unije. Na konferenciji je govorila i državna sekretarica Ministarstva ekonomskog razvoja, Milena Lipovina Božović.

PROGRAMI EU

-Zavod za zapošljavanje realizuje 3,5 miliona eura vrijedan Program grantova za samozapošljavanje, koji se. finansiraju iz pretpristupnih fondova. Prva direktna podrška Zavodu potiče iz Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, vrijednog 18 miliona eura. Zato posebnu zahvalnost dugujemo Delegaciji EU u Crnoj Gori na intenzivnoj saradnji. EU, na ovaj način, doprinosi smanjenju sive ekonomije i siromaštva odnosno povećanju zaposlenosti, kroz otvaranje novih radnih mjesta istakao je direktor Mustafić.

Ukupna vrijednost dodijeljenih grantova u drugom pozivu, teže zapošljivim licima, mladima, ženama, i dugotrajno nezaposlenim, iznosi 1,6 miliona eura.


-Uvaženi dobitnici grantova, do juče ste bili bez posla, već danas ste preduzetnici. Koristim ovu priliku da vam uputim najiskrenije čestitke i poželim mnogo uspjeha u radu! Budući da se, u ovom teškom periodu za cijeli svijet, rijetkima pruža slična šansa nadam se da Će vam ova evropska sredstva biti polazna motivacija i podstrek. Vjerujem da ćete ih utrošiti efikasno i namjenski, upravo za realizaciju ideje iz vašeg biznis plana, a koja će se kasnije razviti u dobar i održiv biznis, na domaćem tržištu-poručio je Mustafić napominjući da će u roku od 30 dana korisnicima biti direktno uplaćen iznos do 80 odsto sredstava.


-Preostali dio biće im uplaćen nakon dostavljanja svih dokaznih dokumenata o prihvatljivim troškovima, nastalim tokom izvođenja projekta precizirao je Mustafić i naveo da novoregistrovana djelatnost mora raditi najmanje 12 mjeseci. Direktor Zavoda je tom prilikom i ostalim aplikantima, koji su imali dobru biznis ideju ali i želju da na ovaj način riješe pitanje nezaposlenosti, poželio više sreće u narednom pozivu. Takođe, svim učesnicima u realizaciji ovog projekta čestitao je na predanom i efikasnom radu tokom, prethodnog, izazovnog perioda. Lipovina-Božović je kazala da su u novoj organizaciji Vlade ljudski kapital i sve što je vezano za tržište rada i politiku aktivnog zapošljavanja u nadležnosti tog resora sa, kako je navela, vrlo jasnim ciljem.

-Želimo da se bavimo detaljnom analizom ljudskog kapitala, da politiku aktivnog zapošljavanja i unapređenja tržišta rada apsolutno stavimo u fokus ekonomskog razvoja i to će biti prioritetu narednom periodu poručila je Lipovina-Božović.


Ona je ocijenila da podrška aktivnim politikama zapošljavanja, ima poseban fokus na jačanje preduzetništva.

-U konačnom čitav program, koji realizuje Zavod za zapošljavanje, bi trebalo da ima za cilj otvaranje 400 novih radnih mjesta. Ovaj program posebno targetira osjetljive kategorije kao što su mladi, žene i dugoročno nezaposleni. Efekti ovakvih programa koje ćemo realizovati kroz podršku Evropske komisije i Delegacije Evropske unije su nešto što na dugi rok podržava naše napore ka dugoročnom održivom rastu istakla je Lipovina-Božović.

INTERESOVANJE

Za ovogodišnji poziv, u okviru Programa grantova za samozapošljavanje zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava, iz fondova Evropske unije, je predalo 575 osoba, stoje četiri puta više nego u prvom pozivu. Svi smo saglasni da niko nije mogao da predvidi epidemiološko stanje u državi i neophodnost izmjene režima rada. Godina na izmaku je bila krajnje specifična. Donijela je potpuno nove poglede na život i podsjetila nas je da je zdravlje najveće bogatsvo. Ipak, privreda mora da funkcioniše i da se razvija uprkos teškoćama izazvanim epidemijom virusa korona. Ako je neki program Zavoda izazvao interesovanje nezaposlenih onda je to Program grantova za samozapošljavanje. Gotovo 1.700 nezaposlenih lica je iskazalo interesovanje za dobijanje bespovratnih sredstava za samozapošljavanje od čega je njih 575 predalo zahtjev. Tome je zasigurno doprinijela intenzivna promotivna kampanja u kojoj su predstavnici Zavoda, u saradnji sa lokalnim upravama, Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom finansija, obišli sve opštine u državi i podijelili bitne informacije kazao je Mustafić i dodao daje možda razlog dobrog odziva upravo činjenica da su predstavnici Zavoda sve vrijeme bili na usluzi nezaposlenima sa evidencije, koji su bili voljni da uđu u ovu priču.

Poštujući sve mjere i preporuke nesmetano su organizovani svi nefinansijski oblici podrške, od radionica do temeljnih stručnih obuka neophodnih za početak biznisa i preživljavanje na tržištu naglasio je on. Pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje u Sektoru za isplatu iz oblasti zapošljavanja i koordinatorka Programa Svetlana Krgović napomenula je da je cilj programa da se podrži preduzetništvo, preduzetnički duh pojedinaca i samozapošljavanje, posebno za teže kategorije na tržištu rada, odnosno one koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

-Ovog puta ciljne grupe odigrale su jako veliku ulogu u samom procesu evaluacije pa, kako je precizirala, žene čine 64 odsto od ukupno odabranih projekata istakla je Krgović. Ona je podsjetila da je Zavod za zapošljavanje u saradnji sa UNDP-jem obezbijedio dodatnu podršku svim korisnicima grantova u vidu mentorstva.

-Korisnicima grantova su na raspolaganju bili i mentori iz oblasti prava, finansija, marketinga, kao i samog vođenja biznisa, za sve savjete, kao i situacije sa kojima se suočavaju u toku vođenja svojih biznisa-kazala je Krgović.

Korisnica granta, Ljiljana Radišević, koja je po struci defektolog specijalni pedagog, kazala je da je na Zavodu za zapošljavanje dvije godine, ali da je duži vremenski period nezaposlena.


-Ideja mog biznisa je da se bavimo prevencijom poremećaja u ponašanju, jer se više bavimo tretmanom nego samom prevencijom. Planiramo da radimo sa djecom, mladima i roditeljima i svima koji budu zainteresovani. Dobili smo grant od 7,4 hiljade eura navela je Radišević.

Treći poziv u martu sljedeće godine


Ukupna bespovratna sredstva iz fondova EU, kroz tri jednogodišnja ciklusa, biće dodijeljena za minimum 400 korisnika. Treći javni poziv biće objavljen u martu sljedeće godine. Pravo da se prijavi imaće svako nezaposleno lica koje je na evidenciji ZZZ, najmanje četiri mjeseca, na dan objave poziva.

-Računamo da će u bliskoj budućnosti doći do širenja preduzeća te da će novi preduzetnici uposliti i članove porodice, ili ljude sa evidencije nezaposlenih. Vjerujmo preduzetnicima, početnicima u biznisu! Njihov opstanak snaži čitavu zajednicu i pravda svrsishodnost ulaganja u njihov biznis – poručio je direktor ZZZ Suljo Mustafić dodajući da u državi ima jako puno mladih ljudi koji imaju talenta, koji umiju da rade i koji ne treba da napuštaju Crnu Goru.

-Ekonomska aktivnost u državi, i u narednom periodu, umnogome će zavisiti od kvalitetno i efikasno iskorišćenih evropskih sredstava, upravo na domaćem tržištu. Vjerujem da će Zavod i ubuduće, kroz saradnju sa svim relevantnim akterima i organizacijama a u prvom redu sa novim resornim ministarstvom, doprinijeti rješavanju pitanja nezaposlenosti i u još većoj mjeri omogućiti pokretanje novih i održivih biznisa u Crnoj Gori – zaključio je Mustafić

Originalni članak možete preuzeti ovdje.