Crnogorska delegacija u Beogradu učestvovala na regionalnoj konferenciji "Zapošljavanje teže zapošljivih grupa"

20/05/2016

Delegacija Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na čelu sa direktoricom Vukicom Jelić, učestvovala je u Beogradu na dvodnevnoj regionalnoj konferenciji “Zapošljavanje teže zapošljivih grupa”.
Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije i Kancelarija atašea za rad i socijalna pitanja Republike Austrije organizovali su u Beogradu regionalnu konferenciju, koja je održana u periodu 18-19. maja.

U kontekstu smjernica i preporuka Strategije Evropa 2020. i strateških opredjeljenja dalje izgradnje i razvoja na regionalnom nivou, uz uvažavanje karakteristika nacionalnih tržišta rada, jedan od osnovnih ciljeva je uspostavljanje efikasnog, stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti, kao i usklađivanje politika zapošljavanja i institucija tržišta rada sa tekovinama EU. Kako je ocijenjeno, jedan od prioriteta u budućnosti je smanjenje razlika u indikatorima između tržišta rada u regionu i EU.

Konferencija je podstakla dijalog zasnovan na podacima, sa ciljem da se umnože, prošire i razmijene iskustva i znanja u oblasti zapošljavanja teže zapošljivih grupa.

Direktorica Jelić bila je panelista na temu “Aktivacija i podrška zapošljavanja mladih”. Predstavila je primjere dobre prakse u realizaciji našeg programa “Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu”. Osposobljavanje mladih visokoškolaca za otpočinjanje biznisa, uspostavljanje klastera i pisanje projekata izazvalo je veliko interesovanje kod učesnika konferencije. Austrijance posebno zanima obuka mladih za pisanje projekata, pa su povodom sagledavanja tog iskustva najavili skoru posjetu Crnoj Gori.

Na konferenciji su obrađene još tri teme: Profesionalna rehabilitacija i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, Obrazovanjem i vještinama do zapošljavanja teže zapošljivih kategorija i Podrška na putu do uspješnog preduzetnika.