Dan otvorenih vrata UMPCG: Besplatne obuke i mogućnost zapošljavanja

18/01/2024

U sklopu angažmana za podršku mladima u razvoju njihovih kreativnih talenata i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje, Unija mladih preduzetnika Crne Gore (UMPCG) poziva na Dan otvorenih vrata koji će biti održan u ponedjeljak, 22. januara sa početkom u 11 sati, u Kući preduzetništva, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 89, Podgorica.

Unija mladih preduzetnika sprovodi projekat “Održive kreativne industrije” koji je podržan kroz Jednogodišnji akcioni program za Crnu Goru za 2020. godinu „Podrška pametnom i inkluzivnom rastu – zapošljavanje i socijalna inkluzija” koji finasira Evropska Unija a sufinansira Vlada Crne Gore.

Kroz projekat se nude besplatne obuke za 10 mladih do 30 godina i mogućnost zapošljavanja 6 osoba nakon tromjesečnih obuka.

Prezentacija programa: Detaljan pregled strukture i ciljeva besplatnih obuka, kao i prilika za zaposlenje u inovativnom “Kreativnom hub-u”, upoznavanje sa trenerima koji će vam pružiti uvid u njihovo iskustvo i pristup obukama i otvoreni dijalog gdje ćete moći postavljati pitanja i dobiti odgovore direktno od organizatora.