Delegacija Zavoda za zapošljavanje u studijskoj posjeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Zavodu Republike Slovenije za zapošljavanje

10/11/2023

Delegacija Zavoda za zapošljavanje Crne Gore je bila u studijskoj posjeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Zavodu Republike Slovenije za zapošljavanje. Delegaciju su predvodili g-din Gzim Hajdinaga, v.d. direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i predsjednik Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje,  g –din Dejan Vojvodić.

Studijska posjeta je organizovana u periodu 5 – 9. novembra 2023. godine, radi sagledavanja funkcionisanja rada navedenih službi s obzirom da je u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore u toku uspostavljanja novog informacionog sistema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Teme radnih posjeta su bile:

 • Prezentacija funkcionisanja IT sistema Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zavoda Republike Slovenije za zapošljavanje.
 • Upoznavanje sa radnim procesima i tehnologijom rada na nivo područnih jedinica i biroa rada.
 • Digitalizacija: procesi, usluge i razvoj;
 • Informatička povezanost pojedinih segmenata rada unutar Zavoda;
 • Prezentacija tehnologije rada i aplikacija za posredovanje pri zapošljavanju;
 • Prezentacija tehnologije rada i aplikacija za ostvarivanje prava po osnovu nezaposlenosti, prvenstaveno prava na novčanu naknadu;
 • Prezentacija tehnologije rada i aplikacija za mjere aktivne politike zapošlavanja;
 • Statističko profilisanje nezaposlenih lica;
 • Aplikatvno vođenje evidencije o nezaposlenim licima i ostalim tražiocima zaposlenja;
 • Sprovođenje programa ”Garancija za mlade” i prezentacija aplikativnog rješenja;
 • Prezentacija tehnologije rada i aplikacija za rad sa poslodavcima;
 • Statističko izvještavanja o nezaposlenim licima, licima uključenim u mjere aktivne politike zapošljavanja, licima za kojima se posredovalo pri zapošljavanju, licima uključenim u profesionalnu orijentaciju i profesionalnu rehabilitaciju…
 • Interoperabilnost – informatička povezanost sa drugim državnim institucijama (centri za socijalni rad, fond PIO, poreska uprava, ministarstva, inspekcije…).

Prilikom posjeta Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Zavodu Republike Slovenije za zapošljavanje su, pored navedenih tema, razmijenjene informacije o stanju na tržištu rada, prognozama kretanja na tržištu rada, razmijenjeni primjeri dobre prakse prilikom pružanja usluga i realizacije mjera na tržištu rada.

Prilikom radne posjete Zavodu Republike Slovenije za zapošljavanje, direktori institucija g-din Gzim Hajdinaga i g-đa Greta Metka Barbo Škerbinc su potpisali dogovor o saradnji i partnerstvu između Zavoda Republike Slovenije za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore kojim je prepoznata neophodnost prekograničkog povezivanja javnih službi za zapošljavanje i jačanje bilateralne saradnje u oblasti zapošljavanja i pružanja usluga na tržištu rada.

Osnovna svrha do sada zaključenih sličnih ugovora je prvenstveno povezivanje javnih službi za zapošljavanje, kako bi se aktuelni izazovi na tržištu rada lakše rešavali kroz veću saradnju, interdisciplinarni pristup i formiranje partnerstava.