Delegacija ZZZ na konferenciji Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope (CPESSEC)

23/10/2019

Delegacija Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na čelu sa direktorom Suljom Mustafićem, a na poziv Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, učestvovuje na dvodnevnoj godišnjoj Direktorskoj i Stručnoj konferenciji Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope (CPESSEC), koje će biti održane danas i sjutra u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu.

Tom prestižnom događaju, pored Crne Gore i Bosne i Hercegovine prisustvovaće i predstavnici Srbije, Hrvatske, Bugarske, Makedonije, Rumunije, Slovenije, Mađarske i Turske.

Teme ovogodišnjeg skupa su »Afirmativne mjere i programi za poslodavce« i »Efikasnost aktivnih mjera tržišta rada, s posebnim naglaskom na programe samozapošljavanja«.

Cilj konferencije u Sarajevu je poboljšanje situacije na tržištu rada u zemljama regiona kroz učešće i razmjenu iskustava, znanja i dobre prakse.

Takođe, to je prilika za promociju saradnje država članica CPESSEC-a, ali i da se stimuliše, na bazi dokaza, otvoreni dijalog s namjerom povećanja, širenja i razmjene znanja i iskustava u oblasti politike zapošljavanja.

Inače, Zavod za zapošljavanje Crne Gore jedan je od osnivača i članova CPESSEC-a. Centar je osnovan u Beogradu 2007. potpisivanjem Smjernica o radu Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope. Danas broji deset članica.