Dva miliona granta za 41 projekat

06/07/2017

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje donio je odluku o dodjeli grantova licima sa invaliditetom, po osnovu javnog poziva od 20. marta ove godine, kojim je predviđena raspodjela tri miliona eura.

Od 111 prispjelih projektnih predloga, nadležna komisija pozitivno je ocijenila 41 projekat, od kojih su za mjeru I – Aktivna politika zapošljavanja i zapošljavanje lica sa invaliditetom 33 projektna predloga, dok je za mjeru II – Stvaranje uslova za povećanje zapošljivosti lica sa invaliditetom predloženo osam projekata. Ukupan iznos traženih sredstava je 2.085.622 eura, od čega 1.873.294,36 eura za  mjeru I, dok je za osam projekata po mjeri II taj iznos 212.328,23 eura. Na raspolaganju je ostalo 914.317 eura bespovratnih sredatava.

Upravni odbor, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavala Ranka Pavićević, donio je odluku da se u što kraćem roku objavi novi javni poziv kako bi se preostali novac utrošio prije isteka budzetske godine. U skladu sa Vladinom strategijom regionalnog razvoja, novi poziv će biti usmjeren korisnicima iz opština sa sjevera Crne Gore, s akcentom na osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Prema onome što je navedeno u projektnim prijavama, u okviru mjere I, biće uključeno 280 lica sa invaliditetom, od čega će 207  biti zaposleno tokom trajanja projekta, a 48 lica sa invaliditetom će biti zaposleno nakon završetka projekta,u najkraćem trajanju od šest mjeseci. Od 33 projekta, u njih 18 predviđeno je zapošljavanje nakon završetka projekta, što iznosi 54,54% od ukupnog broja predloženih projekata.

U javnom pozivu, kao jedan od očekivanih rezultata, navedena je realizacija 20% projekata koji za rezultat imaju zapošljavanje nakon projekta najmanje dva lica sa invaliditetom, u najkraćem trajanju od šest mjeseci. Iz projektovanog se može vidjeti da će ovaj rezultat biti premašen i ovim javnim pozivom biće obezbijeđeno dugoročnije zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Prijave predloga projekata iz mjere II – Stvaranje uslova za povećanje zapošljivosti lica sa invaliditetom nijesu ispunila očekivanja Komisije. U prilog tome govori i činjenica da je u okviru ove mjere za dodjelu bespovratnih sredstava predloženo samo osam projekata, u kojima će biti uključeno 82 lica sa invaliditetom, a jedan od tih projekata predviđa i zapošljavanje šest lica tokom trajanja projekta.

Upravni odbor odobrio je 60.000 eura za deset kredita za samozapošljavanje, kojim će biti otvoreno 12 novih radnih mjesta.

Odluka I