Edukacije za buduće korisnike kredita

21/12/2015

Prethodne nedelje, u Područnim jedinicama Nikšić, Herceg Novi i Bijelo Polje, Savjetnici za kredite i lica iz programa “Mladi su naš potencijal” održali su edukacije gdje su nezaposleni upoznati sa Programom podrške razvoja preduzetništva, koji realizuje Investiciono razvojni fond u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje.

Prisutnim licima su prezentovane osnovne informacije o načinima i mogućnostima kreditiranja, osnovna znanja iz preduzetništva, računovodstva i marketinga, a polaznici edukacija koji su uspješno završili seminar dobili su potvrde.