Emisija ZZZgrabi šansu, Radio Antena M, 23. oktobar 2020. godine

23/10/2020

Teme:

-Program grantova za samozapošljavanje
-Program stručnog osposobljavanja lisa sa stečenim visokim obrazovanjem