EURES usluge i servisi za zapošljavanje biće dostupni kada Crna Gora postane članica EU

03/07/2024

EURES usluge i servisi za zapošljavanje crnogorskim građanima i poslodavcima biće dostupne kada Crna Gora postane članica Evropske unije (EU), a članstvo u toj mreži za našu državu će biti veoma profitabilno, jer je EURES standard kvaliteta, koji počiva na principima fer mobilnosti.

To je saopšteno na panelu “EURES mreža i buduća uloga ZZZCG u njoj”, u okviru konferencije o tržištu rada “Crna Gora ka EU: Mobilnost radne snage”, koju organizuju Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori.

Šefica EURES Nacionalne koordinacione kancelarije u Njemačkoj Nathalie Rivault istakla je da je slobodno kretanje radnika u Evropskoj uniji fundamentalno pravo i treba ga ostvarivati kroz regulativu, koja predstavlja određeni zakon za države članice.

“Regulativa je osnažila EURES na nivou država članica. EURES je mreže za saradnju u svim zemljama članicama Evropske unije, u Norveškoj, Lihtenštajnu, Švajcarskoj i na Islandu. Sve institucije koje pripadaju mreži treba da pružaju usluge sa jedne strane građanima, koji žele da rade u drugoj zemlji, a sa druge strane poslodavcima koji žele da zaposle nekoga iz druge države članice EU. Sve usluge treba da obezbijede fer mobilnost u okviru EU”, istakla je Rivault.

Pojasnila je da princip fer mobilnosti znači da se ljudi iz EU zapošljavaju pod istim uslovima, kao i oni koji su u zemlji.

“Fer mobilnost znači da usluge EURES-a obezbjeđuju osobama koje traže posao u drugoj zemlji da dobiju ažurirane, tačne informacije o tržištu rada zemlje koju vide kao destinaciju, kao i o radnim uslovima. To znači da su dobro informisani prije nego što odu tamo. Treća strana fer mobilnosti se tiče davanja potpuno istih, tačnih, preciznih, ažuriranih, pouzdanih informacija poslodavcima”, pojasnila je Rivault.

Istakla je da EURES mreža na nivou EU okuplja 240 organizacija.

“EURES je standard kvaliteta. To je oznaka koja označava kvalitet- fer mobilnost. Kada koristite taj logo pokazujete da imate visoki standard kvaliteta usluga. EURES mreža otvara vrata za druge partnere za saradnju. Takođe, ako ste dio mreže to vam pruža mogućnost da imate uticaj na politiku mobilnosti na nivou Unije. Najveća dodatna vrijednost je pristup programima finansiranja”, istakla je Rivault.

Članice mreže kako je rekla, dobijaju pristup za korišćenje portala EURES-a, koji jedini na nivou Evrope daje pristup preciznim, ažuriranim informacijama o tržištu i uslovima rada.

“Hiljadu savjetnika, odnosno eksperata za mobilnost koji su obučeni u Evropskoj komisiji imaju redovne, dodatne treninge vezano za različite teme, kao što su sistemi socijalne zaštite, radni uslovi, priznavanje diploma”, rekla je Rivault.

Očekuje da će za Crnu Goru, građane i kompanije biti veoma profitabilno članstvo u EURES mreži.

Načelnica Odsjeka za EURES i međunarodno posredovanje u zapošljavanju u ZZZCG Gordana Vukčević istakla je da će EURES usluge i servisi crnogorskim građanima/kama, poslodavcima biti dostupne onog jutra kada Crna Gora postane članica EU.

“Ono što je veoma važno je da se ljudima koji odlaze da žive i rade van granica svoje matične države obezbijedi zaštita. Moram naglasiti da strani radnik ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na domicilne radnike samo zbog svoga porijekla”, istakla je Vukčević.

Naglasila je da se sve informacije, kada je u pitanju život i rad u inostranstvu, moraju tražiti i provjeriti na zvaničnim kanalima institucija države.

Vukčević je dodala da ZZZCG ima veoma aktivnu međunarodnu saradnju, sklopljene međunarodne sporazume o saradnji sa drugim javnim službama za zapošljavanje, a u planu je potpisivanje velikog broja drugih sporazuma.

“Jedan od veoma važnih preduslova za legalnu migraciju je da postoje sporazumi o socijalnom osiguranju. U ovom trenutku Ministarstvo rada i socijalnog staranja ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju sa 16 zemalja članica EU. Intenzivno rade na potpisivanje ove vrste sporazuma sa drugim zemljama članicama”, rekla je Vukčević.

Kao rezultat radionica, treninga, ekspertskih misija, kako je objasnila, izrađena su planska i strateška dokumenta, koja će se u budućnosti koristiti kada se Crna Gora bude pridruživala EURES mreži.

“Ono što je bilo neophodno da bi Crna Gora jednog dana postala članica EURES mreže je to da postavimo naš IT sistem u skladu sa standardima mreže. Novi IT sistem koji je instaliran u ZZZCG predstavlja malu revoluciju i Zavod će biti vodeća institucija u Crnoj Gori kada je u pitanju informacioni sistem. Novi IT sistem će u velikoj mjeri uticati na smanjenje administrativnih barijera, na ubrzanje usluga koje ćemo pružati poslodavcima i onima koji traže zaposlenje. Veliki broj usluga će biti dostupan online, sve usluge će biti brže, efikasnije, kvalitetnije”, istakla je Vukčević.

Prema njenim riječima, ZZZCG mora do kraja da ispuni sve kriterijume kada je u pitanju prijem u EURES mrežu.

“Moramo postići puni kvalitet naših usluga, kao što te usluge nudi bilo koja od zemalja članica EU. Moramo ispunjavati sve svoje obaveze kao članica EURES-a. U naredne dvije godine nas očekuje rad na pravnoj regulativi, na usklađivanju našeg pravnog sistema sa zahtjevima mreže. Predstoji nam i promocija značaja uloge i usluga EURES-a, kao i koordinacija na nivou cijele Crne Gore”, zaključila je Vukčević.