Gzim Hajdinaga: Prioritet su mladi, radimo sve na tome da ih zadržimo

13/03/2023

Nezaposlenost je veliki društveni problem Crne Gore, poručio je v.d. direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) Gzim Hajdinaga, na održanoj nacionalnoj konferenciji pod nazivom „Aktivni mladi za evropske vrijednosti“.

„Oko 22 odsto od ukupnog broja nezaposlenih, pripada kategoriji koja predstavlja potencijalne generatore budućnosti Crne Gore, a to su mladi“, kazao je Hajdinaga.

Prema njegovim riječima ZZZCG radi sve da zadrži mlade u Crnoj Gori i zato su najavili tri programa koji će pomoći da se riješi problem nezaposlenosti najmlađih kategorija društva. ZZZCG ima grant od 2,5 miliona eura za sprovođenje ovih programa koji će omogućiti mladima sticanje stručnih kvalifikacija i ključnih vještina.

„Podrška mladima u odrastanju, a kasnije i u biranju njihovih karijernih orijentacija, mora da bude na mnogo većem nivou“, poručio je Slobodan Savović, direktor Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje.

On smatra da svjedočimo socijalnom raslojavanju porodica, zbog ubrzanog procesa evropskih integracija, i zato društvo mora obratiti posebnu pažnju na mlade i pružiti im podršku.

Da u Crnoj Gori postoji nesklad između ponude i tražnje na tržištu rada smatraju iz Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG).

„Sa jedne strane imamo obrazovni sistem iz kojeg izlaze učenici i studenti spremni za tržište rada, a sa druge strane imamo poslodavce koji smatraju da studenti i učenici naučeno ne umiju da primijene u praksi“, kazala je Marina Jovanović, savjetnica za marketing i edukaciju UPCG.

A iz studentskih organizacija apeluju na inovacije u oblasti obrazovanja, kao i na primjeni uspješnih prakse iz svijeta i Evropske unije.

„Dajte nam priliku da apliciramo određenim inovativnim oblicima edukacije, koji su proizvod već uspješnih formula u svijetu i dajte nam priliku da to primijenimo u Crnoj Gori, kao dodatni aspekat obrazovnog sistema“, zaključio je mr Nikola Mićunović, izvršni direktor Studentskog biznis centra.

Organizatori nacionalne konferencije, NVO Sociološki centar Crne Gore i NVU Interakcija ovim događajem željeli su da skrenu pažnju na izazove i probleme sa kojima se mladi u Crnoj Gori suočavaju.

Nacionalna konferencija se organizuje u okviru projekta „Aktivni mladi za EU vrijednosti”, koji je podržan u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE”, koji CGO sprovodi, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave. Zaključci konferencije isključiva su odgovornost učesnika i organizatora, te ne moraju da odražavaju stavove donatora.