Herceg Novi: Aktivacija radno sposobnih korisnika MOP-a

26/06/2017

Predstavnici Evropske komisije , u petak, 23. juna ,posjetili su Područnu jedinicu ZZZ Herceg Novi  i Centar za socijalni rad Herceg Novi u kontekstu projekta “Saradnja ZZZCG i centara za socijalni rad”, kao ugovora o uslugama koji se sprovodi u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”. Sastanku su,  kao predstavnici EK,  prisustvovati gdin Lluis Prats, šef Jedinice za međunarodna pitanja u Generalnom direktoratu za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije (EK) i gđa Petra Corti iz Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije kao i predstavnici ministarstava rada i siocijalnog staranja, ekonomije, te Biroa rada Herceg Novi i Centra za socijalni rad H.Novi.

 Na sastanku se govorilo o implementaciji novih metoda rada između CSR i ZZZ CG u procesu socijalne aktivacije. Saradnja CSR i ZZZCG odnosi se na  pružanje mjera socijalne aktivacije, te  sprovođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja. Zajednička procjena potreba korisnika obavlja se na sastancima multidisciplinarnog tima, a na temelju zajedničke procjene potreba korisnika, multidisciplinarni tim priprema predlog mjera i aktivnosti u koje se uključuje korisnik.

U okviru komponente IV program IPA, koga implementira WYG International u okviru projektnih aktivnosti ima 4 komponente.

Komponenta 1 se odnosila na analiziranje postojeće situacije u sektoru socijalne inkluzije, uglavnom u biroima rada ZZZ CG i CSR, ukljućujući i analizu poslovnih rješenja i kapaciteta za aktiviranje i podršku najugroženijih grupa na tržištu rada. Komponenta 3 se odnosila na razvijanje i pripremanje detaljnog sporazuma između ZZZ CG i CSR.

-Ove godine je sprovedena serija radionica i zajednička obuka za ZZZ CG, biroa rada, centara za socijalni rad i predstavnika socijalnih partnera na temu socijalna inkluzija u Crnoj Gori – Komponenta 2. Dok komponenta 4 predstavlja obezbjeđivanje podrške potencijalnim grant aplikantima i korisnicima granta kaže šef Biroa rada Herceg Novi Željko Stožinić.

Projekat se sprovodi na teritoriji Crne Gore. Oformljene tri radne grupe – sjever, centralni dio i jug.

Ovaj projekat je započet u decembru 2015. godine i trajaće 18 mjeseci.