Herceg Novi: Javni radovi,obuke, grantovi

07/09/2017

Na području koje pokriva PJ Herceg Novi trenutno su aktuelna četiri javna rada, od kojih su tri u oblasti zaštite životne sredine, obrazovnih, kulturnih i drugih programa od javnog interesa. Izvođač  NVO Mladi Romi  iz Herceg Novog zaposlio je četiri  lica sa evidencije Biroa rada H.Novog i  dva lica sa evidencije tivatskog biroa; NVO Ruke  iz Herceg Novog zaposlio je  jedno lice sa evidencije Biroa rada H.Novi;

NVO Hercegnovsko pozorište zapošljava dva lica sa evidencije Biroa rada H.Novi.

Realizuje se i javni rad  Personalni asistent, a izvođači su: NVO Nova šansa u Novom koja zapošljava pet  lica, Dječiji Dom Bijela zapošljava  šest osoba, NVO Sunčev zrak  –  četiri  , NVO Evropski dom Tivat   –  tri, Organizacija slijepih za opštine H.Novi, Tivat, Kotor i Budvu zapošljava četiri lica.

Po riječima načelnice Maje Bakrač u toku je predaja zahtjeva po Konkursu od 25.08.2017.god, a koji se odnosi na izbor izviđača javnih radova Personalni asistent, radova u oblasti zaštite životne sredine, obrazovnih, kulturnih i drugih programa od javnog interesa i izbor izvođača JR Njega starih lica.

U toki je, kako navodi Bakrač, program osposobljavanja za rad kod poslodavca i to kod Mondo Ivović doo Herceg Novi i OČS Kuburić H.Novi, gdje su zaposlena dva lica sa evidencije Biroa rada Herceg Novi.

Realizuje se i Program osposobljavanja za samostalan rad kod poslodavca – kozmetički salon Happy skin doo Herceg Novi zapošljava jedno lice sa evidencije Biroa rada rada H.Novi.

Programom obrazovanja i osposobljavanja odraslih obuhvaćeno je  25 nezaposlenih. Obuka se realizuje kod licenciranih izvođača, i to: kod Urban protection trening centar –jedno lice (zaštitar imovine i lica ), Onogošt school Nikšić – dva kandidata ( 1kuvar, 1 poslastičar ), Radnički Univerzitet herceg Novi – 14 lica ( 10 serviseri računara, četiri kozmetičara za njegu tijela i lica), Zopt Centar za obrazovanje i trening poslovni centar Tivat – osam učesnika za sticanje stručne kvalifikacije pomoćni kuvar.

U toku je i Program Stručno osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem gdje je uključeno 151 lice sa evidencije Biroa rada H.Novi, 98 u Kotoru i 62  u Tivtu.

U toku je i realizacija ugovora o dodijeli granta za projekte “Sinergija, zajedno možemo sve – program radne i socijalne integracije OSI”  gdje je izvođač Interact doo iz Tivta koji zapošljava sedam lica sa invaliditetom.  Drugi izvođač je NVO Nova šansa u Novom koja u okviru projekta “Neformalnom edukacijom do usavršavanja vještina i zapošljavanja lica sa invaliditetom” zapošljava osam tih lica.