Herceg Novi: Podrška održivom zapošljavanju u “Novoj šansi”

01/07/2016

Povodom promocije projekta “Podrška u stvaranju novih vješina i znanja osoba sa invaliditetom u cilju stvaranja mogućnosti zapošljavanja”, u srijedu,29. jula,  u prostorijama NVO Nove šanse u Novom upriličen je događaj završetka obuke mladih  lica sa invaliditetom, u organizaciji ove NVO.

0.02.01.3fc88b39cbb64a94e408905e8ed4a76a55f958af1cd120944f5f113d3633ff7d_full

Nevladina organizacija “Nova šansa u Novom”  je krajem prošle godine potpisala ugovor o  dodjeli granta sa ZZZ CG , u iznosu od 56.675,73 eura za realizaciju projekta .
-Glavni cilj projekta je podsticanje održivosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Projekat je fokusiran na povećanje i učešće osoba teže kategorije OSI, tako da se motivišu i da poboljšaju svoje vještine, znanja, kvalifikacije, a sve u cilju njihove potpune integracije u društvo i njihovom pristupu na tržištu rada – kaže savjetnica za profesionalnu rehabilitaciju u Birou rada Herceg Novi Željka Vukotić.

0.02.01.77c9e914d3f85b70af72c5e591b3241f0f66d37435043d55fa46c46773f0e2fd_full

Projektom je predviđeno da bude osposobljeno 14 lica sa invaliditetom, a da po završetku obuke bude i njih četvoro zaposleno.
-Na promociji projekta bili smo svjedoci njihovog velikog truda i rada kao i angažovanosti i posvećenosti i kvalitetne izrade proizvoda koje su lica sa invaliditetom pravili od recikliranog papira, kao i raznih suvenira. Sa uspješno organizovanom i realizovanom obukom ovih lica zadovoljan je i izvođač, a i mi kao ugovarači projekta – ističe Vukotić.
Pored organizatora i učesnika projekta skupu su prisustvovali kako predstavnici Biroa rada Herceg Novi, tako i gradonačelnica opštine Herceg Novi sa svojim saradnicima, mnogobrojni građani Herceg Novog.