Herceg Novi: U Novoj šansi osposobljavanje, pa zaposlenje

30/01/2017

NVO “Nova šansa u Novom” je 26.01.2017.god. u svojim prostorijama održala konferenciju povodom početka Projekta “Neformalnom edukacijom do usavršavanja vještina i zapošljavanja lica sa invaliditetom”. Ova organizacija je 27.12.2016.godine potpisala Ugovor o dodjeli granta za sprovođenje navedenog projekta. Tim Ugovorom je predviđeno da se projektne aktivnosti sprovode za osam OSI, u trajanju od 10 mjeseci, u cilju zapošljavanja sedam učesnika u najkraćem trajanju od 1/2 trajanja projekta. Ukupni opravdani troškovi Projekta iznose 63.512,82€.

Projekat je fokusiran na povećanje aktivnosti i učešću osoba teže zapošljive kategorije OSI, tako da se motivišu da poboljšaju svoje vještine, znanja, kvalifikacije. Glavni cilj aktivnosti je održivost zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Načelnica PJ Herceg Novi za opštine H.Novi, Kotor i Tivat Maja Bakrač se obratila svim prisutnima i istakla da pružajući podršku osobama sa invaliditetom, pomažemo im da usvajaju životne vještine, razvijaju sopstvene potencijale, postaju društveno korisni i zadovoljni, što direktno utiče na poboljšanje života porodice, a samim tim i društva u cjelini. I da se nada da će ovaj projekat kao i mnogi do sada biti uspješno realizovan. Takođe je pozvala sve poslodavce da uzmu učešće u sličnim projektima odnosno da budu društveno odgovorni i da zapošljavanjem osoba sa invaliditetom daju doprinos njihovom uključivanju na tržištu rada, a da će ZZZ CG pružati podršku u realizaciji projekata koji za cilj imaju zapošljavanje OSI.

Pored predstavnika Biroa rada H.Novi konferenciji su prisustvovali mladi sa invaliditetom koji su uključeni u realizaciju Projekta kao i predstavnici partnera angažovanih na Projektu.