ISPRAVKA KONKURSA ZA IZBOR IZVOĐAČA PROGRAMA koji su objavljeni dana, 22.03.2017. godine u Dnevnom listu „Pobjeda“

01/04/2017

Zavod za zapošljavanje Crne Gore, vrši Ispravku Konkursa za izbor izvođača programa osposobljavanja za samostalan rad, br. 0301-3137/17 i Ispravku Konkursa za izbor izvođača programa osposobljavanja za rad kod poslodavca, br. 0301-3136/17, koji su objavljeni u Dnevnom listu „Pobjeda“ dana 22.03.2017. godine, na način što u dijelu teksta konkursa koji se odnosi na rezultat koji se može ostvariti po osnovu kriterijuma Održivost programa umjesto: „Maksimalni rezultat koji se može ostvariti po osnovu ovog kriterijuma je 60 bodova “ treba da stoji : „Maksimalni rezultat koji se može ostvariti po osnovu ovog kriterijuma je 36 bodova “.
Ostali dijelovi teksta konkursa ostaju nepromijenjeni.