Izbori u Ulcinju i Beranama 2018

Pregled računa za period 08.01.2018– 21.01.2018.

Kancelarija Ulcinj

Kancelarija Berane

Pregled računa za period 25.12.2017– 07.01.2018.

Kancelarja Berane

Kancelarija Ulcinj

Pregled računa za period 18.12.2017– 24.12.2017.

Kancelarija Ulcinj

Kancelarija Berane

Pregled računa za period 05.12.2017– 17.12.2017.

Kancelarija Ulcinj

Kancelarija Berane