Javni registri i javne evidencije

Zavod za zapošljavanje Crne Gore nema javne registre i evidencije.

Službene evidencije:

  • djelovodnik;
  • upisnik prvostepenog upravnog postupka
  • upisnik drugostepenog upravnog postupka
  • evidencija o licima koji traže zaposlenje
  • evidencija o slobodnim radnim mjestima
  • posebne evidencije (licima koja su uključena u mjere aktivne politike zapošljavanja; korisnicima novčane naknade, građanima Crne Gore na radu u inostranstvu i dr.)