Jedinstvena Botanička bašta pod patronatom države

11/04/2016

Državna sekretarka za zaštitu životne sredine Daliborka Pejović iznijela je punu podršku i pomoć Vlade u iznalaženju stabilnog izvora finansiranja nadgradnje bašte i izboru kredibilnog upravljača koji će omogućiti održivi razvoj. Ona očekuje i podršku lokalne uprave, bar u fizičkoj zaštiti bašte.

“Već smo imali kontakte sa ambasadorkom Njemačke Gudrun Štajnaker, kao i predstavnicima Evropske komisije o pristupnosti Evropskim fondovima. Takođe, moramo raditi na popularizaciji i turističkoj valorizaciji bašte. Treba da obezbijedimo budućnost kakvu bašta zaslužuje, a ona, prije svega, treba da bude stjecište mladih”, kazala je Pejović.

Podsjetila je da je još od 1994. godine Botanička bašta u Dulovinama pod zaštitom države.

“Od prije pet godina, projekat javnih radova primijenjen je u Botaničkoj bašti. Na taj način, angažovani su baštovani i turistički vodič, koji su radili tokom najaktivnijeg perioda”, istakla je direktorica Zavoda za zapošljavanje Vukica Jelić.

“Planiramo da nastavimo sa projektom i da Botanička bašta postane prava prirodna laboratorija za stručnu javnost ali i turistički razlog da se svrati u Kolašin”, kazala je ona.

Balša Cvetković, učesnik Zavodovog projekta “Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu” predstavio je biznis plan Botanička bašta.

Uz podsjećanje da je u osnivanju Botaničke bašte imao i veliku podršku profesora Vukića Pulevića, Vincek je kazao da je to njegov životni projekat, ali i način i razlog da pošalje brojne poruke.

Ovo je naša tačka ulaska u Evropu, a treba da znamo da botanike nema bez planinarenja. Hiljade i hiljade turista zahtijevaju nadgradnju koja se zove i proširenje ali ukrasno bilje. Treba da izlazimo van, da dajemo svoja i uzimamo tuđa iskustva. Zavrijedili smo saradnju i sa Berlinskom botaničkom baštom. Iza Botaničke bašte u Dulovinama treba da stoji država”, reko je Vincek.

Na okruglom stolu, svoja viđenja značaja i perspektive Botaničke bašte u Dulovinama dali su i predstavnici međunarodnih organizacija, diplomatskog kora u Crnoj Gori, JP „Nacionalni parkovi“ , Univerziteta Crne Gore, Agencije za zaštitu životne sredine kao i nevladinog sektora.

20160409_120516

Botanička bašta je osnovana prije 35 godina, oko porodične kuće prirodnjakaVinceka u Dulovinama, iznad Kolašina, na 1.018 mnv.

U njoj se može vidjeti 501 biljka, od čega je više od 80 odsto ljekovito. Riječ je se o autohtonim vrstama flore sa Bjelasice, Sinjavine, Komova, Durmitora. U bašti je napravljeni uslovi identični onima u životnim staništima za pojedine grupacije biljaka. Sve vrste su obilježene latinskim, a jedan dio i narodnim nazivima.

Vincek je posjetiocima na rapolaganje stavio i bogatu bazu podataka, koji prate morfologiju i fenofazu pojedinih biljaka, ali i kućnu biblioteku i zbirku fotografija. U njegovu čast, biljka, u narodu poznata, kao Virak ili Vilina rosa, nazvana je “Alhemill Vinceki”.